Tilbage

Kandidatliste

I mind udvælger vi dygtige kandidater, som sidder i et godt job i dag, men som er klar på at rykke for den helt rigtige karrieremulighed. Den hjælper vi kandidaterne med at finde. Det gør vi ved at indgå et dybt samarbejde med dem, hvor vi afdækker deres motivation og resultater for at sikre kvaliteten. Vi kalder det profilrekruttering. Find nogle af de kandidater, som vi samarbejder med ved at vælge "Fastansættelse" i nedenstående. Vi samarbejder også med kandidater, som ikke ønsker at komme på kandidatlisten af hensyn til fortroligheden, så kontakt os for det fulde overblik over kandidater, som vi samarbejder med.

Vælg profiler fra byggebranchen eller industrien


Branche
Ansættelsestype
Uddannelse
Nuværende fagområde
Min. erfaring
Region
RENT A BRAIN

Uddannelse

Akademiingeniør

Nuværende fagområde

Bygherrerådgiver

ID-nummer 004526

Profil
 • 27 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Commissioning
 • Drift
 • Syn og skøn
 • Kommunikation
 • Offentligt byggeri
 • Økonomistyring
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • Tilsyn
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • SketchUp

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten er en alsidig bygherrerådgiver, projektleder og syn- og skønsmand inden for byggeri og anlæg, der de sidste +25 år har skabt tydelige resultater på både entreprenørsiden, rådgiversiden, i det offentlige og hos en producent. Den erfaring gør konsulenten til en kompetent samarbejdspartner, der kender perspektiverne, arbejdsprocesserne og sproget på alle sider af bordet, og denne fordelagtige viden er med til at sikre succesfulde projekter.


Konsulenten har siden sin uddannelse som akademiingeniør i byggeri og anlæg beskæftiget sig med stort set alle discipliner inden for bygge- og anlægsbranchen:

 • Byggeri: Boliger, institutioner, erhvervsbyggeri, P-huse mv.
 • Anlæg: Broer, veje, jord, kloak mv.
 • Drift: Pleje og vedligehold af veje og grønne områder

 

Denne generelle, men også dybere viden suppleret med stor erfaring som kontorleder, afdelingsleder og direktør for +100 medarbejdere, gør at konsulenten kommer med et stort overblik og kendskab til, hvad der skal til for at få alle til at bevæge sig i samme retning på et projekt.


Konsulenten har skabt resultater på projekter som:

 • Bygherrerådgiver og tilsynsførende på +2800 m2 hal til håndtering af affald, hvor bygherren oplevede en stor tryghed igennem processen og i sidste ende fik afleveret et projekt inden for rammerne.
 • Projektchef på +45 plejeboliger med ansvar for projektledelse, projektering, økonomi, indkøb mv. På projektet var der mange interessenter, og konsulenten formåede at involvere alle og samtidig sikre fremdriften på projektet.
 • Projektleder på byggemodning af nye metro-stationer hvor der var høje krav til planlægning, koordinering og opfølgning, Konsulenten leverede det forventede på trods af den høje kompleksitet.
 • Projektleder på en af Danmarks første toetagers rundkørsler med en entreprisesum på omkring 40 mio. kr. Projektet blev vellykket til stor tilfredshed for bygherre. Det blev færdigt til tiden, uden at hele budgettet blev brugt.

 

Konsulenten har gennem sin karriere fået anerkendelse for at være en leder, der skaber høj tillid i teamet og samtidig tør at træffe de nødvendige beslutninger. Han har haft en progressiv udvikling i forhold til ansvar og projekttyper i alle de organisationer, som konsulenten har været tilknyttet. Konsulenten har været freelancer i et par år, hvor det er kendetegnende ved ham, at han tager ejerskab over projekterne og varetager sine kunders interesse.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

150+ km
RENT A BRAIN

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Arkitekt

ID-nummer 004525

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Design / Skitsering
 • Konkurrencer
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Projektgennemførelse
 • Tegning
 • Visualisering
Superbruger
 • Adobe Photoshop
 • SketchUp
 • Microstation
 • AutoCAD
IT-kompetencer
 • Revit
 • Adobe InDesign
 • Adobe Illustrator

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten er en ambitiøs og kvalitetsbevidst arkitekt, der siden uddannelsen i 2014 har arbejdet som selvstændig med sin egen tegnestue og som freelancer. Hun har sine spidskompetencer i skitserings- og designfasen, hvor profilen har en evne til at skabe byggerier med en enkel arkitektur, der alligevel er gennemsyret af at være arkitekttegnet og bærer præg af en høj kvalitet.

 

Konsulenten bliver i rollen som freelancer rost for at være effektiv og målrettet, idet hendes kunder ofte bliver overrasket over, hvor hurtig hun er til at løse sine opgaver. Endvidere bliver profilen anerkendt for at bidrage til det sociale på tegnestuer samt tage ejerskab over de projekter, som hun er tilknyttet.

 

Konsulenten har erfaring fra og skabt resultater på projekter som:

 • Hotelbyggeri på +13.000 kvm. som konsulenten i en rolle som freelancer var ansvarlig for at tegne skitsegrundlaget. Fokus på projektet var at tegne et rentabelt byggeri. Profilen har på et andet hotelprojekt på +8.000 kvm. lavet hovedtegninger, bl.a. med fokus på myndighedstegninger, nedrivningstegninger, trappetegninger og badeværelsestegninger. Hun bliver i denne virksomhed løbende spurgt om hjælp til nye projekter.
 • Forslag på nyt boligområde på 30.000 kvm. hvor konsulenten tog initiativ til at samle en stor tegnestue og en developer om at give et bud i konkurrencen. Profilen var drivkraften bag forslaget og deltog i møde med alle interessenter. Forslaget blev i konkurrencen rost med, at det var det stærkeste arkitektoniske bidrag, men projektet vandt ikke, da developeren ikke lagde den nødvendige økonomi i projektet.
 • Konsulenten har i sin egen virksomhed lavet flere sommerhuse, annekser og tilbygninger, hvor hun efterfølgende er blevet anbefalet videre af sine kunder. Profilen er grundig i sin proces ved blandt andet at udarbejde flere skitseforslag. Konsulenten står i projekterne for projektering i mindre skala og agerer også byggeleder gennem hele processen, og hun kender derfor de forskellige faser af et byggeri.

 

Konsulenten har en ærlig tilgang til at samarbejde, hvor hun siger tingene, som de er og på den måde skaber hun stor tillid. Hun er eminent til at skabe gode arbejdsrelationer, hvad enten det er kunder eller samarbejdspartnere, og vil derfor hurtigt komme ind i et nyt team og agere som medspiller.

 

Konsulenten er fra Sverige, men bor i København og taler flydende svensk, norsk og dansk. Qua sin baggrund fra Sverige har hun stor erfaring og kendskab til at arbejde med træ, hvilket er kommet flere kunder til gavn.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Arkitekt

ID-nummer 004530

Profil
 • 4 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Projektering
 • Projektbeskrivelser
 • Design / Skitsering
 • Dispositionsforslag
 • Kundekontakt
 • Tegning
 • Renovering
Superbruger
 • AutoCAD
 • Adobe Illustrator
 • InDesign
 • MS-Office
 • MS Project
IT-kompetencer
 • Rhino
 • SketchUp
 • Revit Architecture

Beskrivelse af kandidaten

ARKITEKT MED FLEREÅRIG PROJEKTERINGSERFARING

Profilen færdiggjorde sin arkitektuddannelse i 2013 og de sidste fire år har han haft en projekterende rolle på tegnestuen (herunder detailprojektering), hvor han typisk arbejder fra projektets dispositionsforslag og frem. Profilen tegner og udarbejder beskrivelser til projekterne, og han har en naturlig æstetisk sans, hvilket afspejler sig på de projekter, han arbejder på. I sin tid som projekterende arkitekt har profilen både arbejdet med renoveringsopgaver, tilbygninger samt nybyggeri – hovedsageligt på forskellige projekter med en social og/eller sundhedsfaglig dimension. Profilen er endvidere vant til kontakten med bygherre og deltager i brugerinddragelsen på projekterne.

 

 

PROFILEN HAR UDVIST SÆRLIGE PRÆSTATIONER PÅ

 • Et socialt byggeri med støtte fra Landsbyggefonden, hvor profilen var projekterende og ledende arkitekt på projektet refererende til en overordnet. Der var meget strikse regler til byggeriet, hvilket stillede ekstra høje krav til byggeriets gennemførelse. Profilen var også ansvarlig for brugerinddragelse og generel administration af projektet, hvilket han fik stor ros for både internt på tegnestuen og af bygherre.

 

 • Et større projekt, som blev projekteret i Revit, hvor profilens primære rolle var at tegne og lave beskrivelser. Projektet mødte nogle udfordringer undervejs, og det endte derfor med at blive mere krævende end først antaget. Som følge heraf endte profilen med at håndtere flere konflikter. Han tog ansvar for at besvare en række uafklarede spørgsmål og lagde en helt ny plan for processen. Profilen blev rost for sin naturlige autoritet og sin meget menneskelige og løsningsorienterede tilgang, som i sidste ende var afgørende for, at trådene blev redt ud og projektet blev ført sikkert videre.  

 

 

KARRIEREDRØMME:

Profilen ønsker at fortsætte sit nuværende projekteringsspor – herunder detailprojektering. Inden for en overskuelig fremtid vil en rolle som projekteringsleder være særdeles spændende. Foruden selve udviklingsarbejdet trives profilen med den administrerende del; herunder allokering af ressourcer og tidsstyring, og det føles naturligt for ham at tage del i planlægningen for at sikre, at byggeriet bliver en succes på alle parametre. Profilen føler sig særligt motiveret for at arbejde med de arkitektoniske projekter, der har en social dimension. På disse projekter kan han særligt mærke, at han får en naturlig glæde og entusiasme i sit arbejde, fordi han i højere grad føler, at han er med til at gøre en forskel for andre mennesker.

 

Profilen er bosiddende i København 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Arkitekt

ID-nummer 004534

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Projektledelse
 • Projektgennemførelse
 • Projektering
 • Renovering
 • Byfornyelse
 • Nybyggeri
Superbruger
IT-kompetencer
 • AutoCAD Architecture
 • InDesign

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet arkitekt og har +20 års erfaring fra branchen. De første arbejdsår beskæftigede profilen sig med indretning, og de sidste mange år har vedkommende arbejdet meget med renoveringer af ældre bygningsmasse både på tegnestuer og hos boligselskaber.

Mere specifikt har vedkommende varetaget roller som:

 

 • Projekterende arkitekt; her var omdrejningspunktet for projekterne forholdsvist bredt inden for nybyggeri, renoveringer af fredet ejendomme, ombygninger af luksus sommerhuse, osv.
 • Driftschef; her har vedkommende beskæftiget sig med drift af ejendomme samt ledelse af medarbejdere. De primære opgaver har været inden for lejlighedsrenoveringer, køkken-projekter på tværs af ejendomme og opretning af gammel ejendomsportefølje.
 • Projektleder/Sagsarkitekt; her har vedkommende stået for større renoveringsprojekter som eksempelvis byfornyelsesprojekter - herunder udskiftning af installationer, etablering af nye køkkener og badeværelser i ejendomme, udskiftning af tag og vinduer, etablering af altaner mv.

 

Som person er profilen konstruktiv og positiv i sin tilgang og byder gerne ind - både hvad angår udfordringer i en opgaveløsning, men også socialt. Dette har blandt andet medvirket til, at vedkommende har skabt gode resultater i de teams, som profilen har haft ledelsesansvaret for. 

 

Resultater opnået i karrieren:

 • I rådgiverrollen har profilen udarbejdet renoveringslinjen for fremtidige køkken- og badeværelsesprojekter på en ældre ejendomsportefølje.
 • På bygherrens side har profilen været med til at ansøge og få tildelt en hel del byfornyelsesmidler til renoveringer af flere store ejendomme med over 300 lejemål. I alt 5 har profilen bidraget til at få støtte til 5 store projekter. 

 

Karrieredrømme

Profilen ser sig selv som en kompetent rådgiver inden for projektudvikling og arkitektur - særligt på projekter som involverer renovering af gamle bygningsmasser. Titlen kunne eksempelvis være projektleder – om muligt med en form for ledelsesansvar af f.eks. et mindre team.

Profilen ønsker at arbejde i en visionær virksomhed med engagerede og inspirerende mennesker. Profilen brænder for projekternes indhold og kan godt lide at være en del af at skabe et smukt byggeri og resultater, der gør en forskel.

 

Profilen er gift og har børn. Fritiden bliver brugt sammen med familie og venner og med at være aktiv i form af træning og løb. 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 km
RENT A BRAIN

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Teknisk Designer

ID-nummer 004476

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • CAD/CAM
 • BIM
 • Konstruktion (3D)
 • Tegning
 • Modellering
 • Konstruktion (2D)
Superbruger
 • AutoCAD
 • AutoCAD Architecture
 • Revit Architecture
 • Revit Structure
IT-kompetencer
 • Solibri
 • AutoCAD MEP
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • MS-Office
 • 3D-Max

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten er CAD-specialist og har en uddannelsesmæssig baggrund fra arkitektskolen. Han har i mange år været CAD Manager, blandt andet inden for det konstruktionsmæssige hos flere rådgivende ingeniører og har siden 2009 arbejdet med BIM Management.

 

I 2014 startede han som freelancer, hvor han inden for byggebranchen har løst opgaver som:

 • Teknisk designer i Revit Structure og AutoCAD på projekter som FN-byen, Syddansk Universitet og Glostrup Hospital.
 • Tilpasning af Revit og AutoCAD til den enkelte virksomhed med avancerede add-ons som VisualLisp, VB.NET og C#, udvikling af templates, dimensioneringsformater og lignende.
 • Udvikling af virksomheders CAD/BIM-standarder, herunder strategiformulering.

 

Konsulenten er bosat i Storkøbenhavn, men kan også arbejde hjemmefra, da han har egen Revit/AutoCAD-licens. Han har endvidere også sin egen bærbare workstation, han kan tage med ud til jer.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

25 – 50 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Arkitekt

ID-nummer 004486

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Lysberegninger
 • Lydregulering
 • Lysdesign
 • Belysnings-arkitektur
Superbruger
 • DIALux
 • Relux
 • Photoshop
 • Illustrator
 • InDesign
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • ArchiCAD
 • 3D Studio Max

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet byggetekniker i 1990 og arkitekt/industriel designer i 1996. Kandidaten har i sin karriere specialiseret sig indenfor lyssætning og teknikken bag. Kandidaten har stor viden inden for belysnings-arkitektur, lys-design og armatur-design, formidling af og viden om lys og LED, og har arbejdet en del med lysberegninger i form af store 3D-konstruktioner hvor en høj detaljeringsgrad har været afgørende for et positivt resultat (visualisering og dokumentation).

 

Kandidaten vil dog gerne have ”en finger med i spillet” som evt. projektleder og behøver derfor ikke nødvendigvis konstruere selv. Profilen har også beskæftiget sig med akustik-produkter, og har derfor et vist kendskab til lydregulering. Rent programmæssigt er profilen stærk inden for DIALux (Evo) og Relux og anvender AutoCAD samt visualiseringsværkstøjer (Adobe-pakken).

 

På projekterne er kandidaten god til at holde et overblik over, om alt er medtaget i samarbejdet. Profilen er typisk fortaler for den æstetiske vinkel på udførelsen (herunder materialevalg og formsprog) men med respekt for budget og energioptimering. Kandidaten er stærk til at konceptualisere og planlægge opgaver til f.eks. belysningsplaner, og give input til vigtige detaljer, komme med materialeforslag, og efterfølgende samarbejde med ingeniører om realiseringen. Et eksempel herpå er udvikling af dels facade-lampe uden blænding til et hotel samt trappeopgangs-lampe med bevægelsesføler for et boligselskab.

 

Profilen har i sin karriere bl.a. opnået følgende:

 • Kandidaten var projektleder på et projekt hvor man udvidede en bar med en tematisk indretning. Profilen havde ansvar for et millionbudget, styring af håndværkere og brandsikring. Kandidaten satte sit eget præg på indretningen og dekorationen (indkøb af effekter, lyssætning og lamper, egne håndskrevne vers på væggene), skitsering og tilblivelse af barer, borde, udført af lokal samarbejdspartner. Projektet var en succes og budgettet blev overholdt.
 • På et andet projekt gennemførte kandidaten et forslag til en hel middelalderbys lyssætning på fæstninger og bymure, hvilket var synligt fra vandet. Profilen havde et tæt samarbejde med lokal by-entreprenør om løsninger. Projektet blev godkendt, men dog ikke realiseret da en konkurs kom på tværs i forløbet.
 • Et andet projektet omhandlede nyt lys på alter/altertavle i samarbejde med en lysleverandør. Der blev stillet specifikke krav til æstetikken og lysets spredning i rummet, som profilen som oplæg efterfølgende visualiserede i 3D. Resultatet blev bedre end forventet og til stor tilfredshed for de forskellige brugere af kirken.

 

Karrieredrømme
Profilen vil fremadrettet gerne arbejde med belysning og industrielt design, det kunne være som ”specialist” i krydsfeltet mellem arkitekturen/indretningen og valget af lys eller som designer/arkitekt på projekter. Udvikler af belysnings-armaturer i samspil med kunden og ingeniører kunne også være en mulighed. Profilen har ligeledes et ønske om at tage udfordringen op omkring velfungerende og æstetisk lys, der samtidig kan være energibesparende (erstatte, forbedre og optimere). 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

Villig til at flytte
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Arkitekt

ID-nummer 004516

Profil
 • 5 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Konkurrencer
 • Skitsering
 • Design / Skitsering
 • Rendering
 • 3D-modellering
 • Tegning
 • Visualisering
Superbruger
 • AutoCAD
 • SketchUp
 • Photoshop
 • InDesign
 • Illustrator
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • InDesign
 • Illustrator
 • MS-Office
 • SketchUp
 • Revit
 • Photoshop

Beskrivelse af kandidaten

Med sin uddannelse fra Arkitektskolen og 5 års erfaring som skitserings- og konkurrencearkitekt er profilen både vant i skitsefasen og konkurrencefasen af projekterne. Hun er tegnestuens nøgleperson i forhold til at tegne og udarbejde skitseforslag. Profilen har et skarpt æstetisk blik, går højt op i at hendes arbejde tager sig flot ud, og at der er en kreativ historie bag. Hun er særdeles iderig og har et godt øje for materialitet og harmoni, hvilket hun ofte får ros for af hendes kolleger.

 

Profilen tager del i de indledende møder med totalentreprenører og ingeniører på konkurrenceprojekterne, hvor hun bidrager med ideer og er med til at træffe beslutninger i projekteringsfasen. Hun gennemgår byggeprogrammer og er ansvarlig for opbygning i Sketch-up 3D og rendering (hun er desuden tegnestuens førende 3D-person). Profilen er vant til at drible mellem forskelligartede opgaver og bevæger sig gerne ud i detaljer. Hun har også erfaring med møbeldesign, idet de projekter, hun beskæftiger sig med, ofte kræver specialinventar. Projekterne tæller primært uddannelsesinstitutioner – herunder ombygning og renovering i eksisterende byggeri, men profilen har også arbejdet med nybyg.

 

Profilen har bl.a. opnået følgende resultater: 

 • Profilen har blandt andet været frontløber på et stort skitseprojekt til et innovativt uddannelsesdomicil. Hun havde et stort ansvar for projektet helt fra de indledende faser til færdigt byggeri. Under hele forløbet havde hun ansvar for at træffe en stor del af beslutningerne og blev konstant taget med på råd omkring materialevalg og ændringer undervejs.
 • På projektet har hun også beskæftiget sig med møbeldesign, idet hun har tegnet både trapper, stole og andet interiør til bygningen. Tilbagemeldingen fra bygherre og brugere er særdeles positiv. Bygningen fungerer godt, og profilen har fået yderst god feedback på de elementer, som hun har fundet på og været ansvarlig for.

 

Karrieredrømme
Fremadrettet er profilen fortsat interesseret i en stilling som skitserings- og konkurrencearkitekt. Hun trives særligt godt i konkurrencefasen, hvor der er behov for kreativ problemløsning. Samtidig kan profilen godt lide, når opgavetyperne varierer, og når hun eksempelvis får lov til at dykke helt ned i designfasen og detaljerne på projekterne. På sigt finder profilen det interessant at bevæge sig over i en mere beslutningsdygtig rolle, hvor hun i endnu højere grad har mulighed for at præge og give modstand til entreprenøren, samt være den der sætter den endelige retning og prioriteterne på projektet. Inden for få år ser profilen gerne sig selv i en projektlederfunktion med ledelsesansvar. 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Arkitekt

ID-nummer 004522

Profil
 • 12 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Projektledelse
 • Projektgennemførelse
 • Produktudvikling
 • Byplanlægning
Superbruger
 • Adobe InDesign
 • AutoCAD Architecture
 • Adobe Photoshop
IT-kompetencer
 • Revit Architecture
 • Adobe Illustrator

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet Civilingeniør i arkitektur og design med speciale i arkitektur fra 2005. Herefter har profilen efteruddannet sig med forskellige kurser bl.a. projektlederuddannelse for arkitekter og konstruktører, Effektiv tilsyn, Revit Architecture, Planloven, DGNB Konsulent osv.

 

Profilen har siden endt uddannelse arbejdet som sagsarkitekt med fokus på de kreative dele af processen og projekterne samt haft ansvaret for projektudvikling, arkitektarbejdet og senest bæredygtighed (DGNB) på projekterne. Derudover fungerer profilen som projektleder fra start til slut på projekterne.

 

Profilen’s kernekompetencer ligger inden for:

 

 • Projektledelse
 • Projektudvikling
 • Arkitektur
 • Byplanlægning og integreret designproces

 

Af særlige præstationer kan bl.a. nævnes et fjernvarme projekt, hvor profilen både var sagsarkitekt samt delprojektleder for et nyt varmeværk, hvilket blev nomineret til årets byggeri i kommunen. Derudover har profilen modtaget 1. præmien i indbudt konkurrence vedr. om-/tilbygning af et kulturhus.

 

Profilen er meget passioneret omkring den enkelte og ærlige arkitektur hvor form følger funktion -designparameter analysen af potentialerne i omgivende bymiljøer og landskaber er dog også noget som profilen altid indtænker i sit arbejde. På den måde kan byggeriet udvikle sig til et markant vartegn eller en arkitektur, der komplimenterer landskabet på en mere underspillet måde alt efter stedet og funktionerne.

 

Når profilen arbejder med form og funktionalitet i et projekt, er vedkommende meget bevidst omkring, at det samlede arkitektoniske udtryk får karakter af det liv bygningen er tiltænkt, så funktionerne kommer til udtryk i arkitekturen.

 

Karrieredrømme

Profilen ser sig som en kompetent rådgiver inden for projektudvikling og arkitektur, hvor titlen evt. kunne hedde arkitekt, projektleder eller bygherrerådgiver. Profilen brænder for den indledende fase, hvor projektet defineres og udvikles. 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

100 – 125 km
RENT A BRAIN

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 004501

Profil
 • 13 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Projektgennemførelse
 • Projekt Planlægning
 • Økonomistyring
 • Kvalitetsstyring
 • Fagledelse
 • Byggeledelse
 • Anlæg
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Dalux

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten har gennem sine 13 år i byggebranchen været en afgørende faktor for, at projekter er blevet færdige til tiden og med meget tilfredsstillende resultater. Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som bygningsingeniør fra 2004 og blev i 2013 uddannet som energivejleder. Konsulenten har endvidere løbende taget kurser, herunder projektledelse, byggejura og arealbaseret planlægning. Konsulenten har på flere projekter implementeret arealbaseret planlægning, hvilket har lettet processen og gjort det muligt at optimere tidsplanerne, hvilket i sidste ende har givet en økonomisk besparelse og øget kvaliteten.

 

Konsulenten har arbejdet både på entreprenør- og rådgiversiden hos nogle af de største virksomheder i Norden. Siden 2016 har konsulenten arbejdet som freelancer. Konsulenten har på alle projekter gjort en tydelig forskel. Det skyldes både konsulentens faglige og personlige kompetencer. Konsulenten har en ærlig og ydmyg tilgang til løsning af opgaver, hvor konsulenten involverer fagfolk og indhenter den nødvendige viden for at kunne løse et projekt med høj kvalitet. Konsulenten håndterer udfordringer med en positiv tilgang, hvor der er en god dialog med relevante interessenter. Konsulenten er god til at sætte de rigtige rammer og skabe ejerskab på en byggeplads ved eksempelvis at indkalde alle fagfolk til workshop, når tidsplanen skal lægges, så alle kan komme med inputs til tidsplanen.

 

Konsulenten har bl.a. skabt resultater på projekter som:

 • Svømmehalsprojekt til 60 mio. i kontraktsum, hvor konsulenten til trods for udfordrende omstændigheder leverede til tiden og uden fejl og mangler. Konsulenten var ansvarlig for økonomi, tidsplaner, kontrakter og daglig drift af byggepladsen. Projektet blev leveret med 100% i tilfredshed fra bygherre. Bygherren har senere hentet konsulenten ind på et andet og større projekt.
 • 9 kabelnedlægningsprojekter med kontraktsum på op til 35 mio. kr. pr. projekt, hvor konsulenten som projektleder var ansvarlig for komplet opstart, drift og afslutning af projekterne.
 • 62 lejligheder med en kontraktsum på 70 mio. kr., hvor konsulenten var projektleder og tog ansvar for, at lejlighederne blev leveret med høj kvalitet og til tiden.
 • Fængsel med en fagentreprise på +500 mio. kr., hvor konsulenten agerede byggeleder på alle gulve på projektet, som blev afleveret til tiden, selvom ingen troede, at det var muligt.
 • Logistikansvarlig på en olierig i Nordsøen, hvor konsulenten havde ansvar for at koordinere alt omkring logistik både internt på riggen og med forsyningsbaserne på land. Konsulenten formåede også i denne kontekst at bruge sine stærke projektleder-kompetencer til at sikre succesfuld drift af riggen, så den ikke stod stille.

 

Konsulenten kan komme ind på et projekt fra start og sikre den helt rigtige retning, eller konsulenten kan komme ind hvis et projekt er ved at løbe af sporet. Uanset situationen og omstændighederne vil konsulenten hurtigt kunne sætte sig ind i projektet og skabe værdi.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Entrepriseleder

ID-nummer 002461

Profil
 • 2 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Anlæg
 • Beton
 • Bro-konstruktioner
 • Byggeledelse
 • Byggepladstilsyn
 • Dokumentation
 • KS
 • Kvalitetssikring
 • Rådgivning
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Kandidaten er uddannet byggeteknisk ingeniør i 2014 med speciale i anlægsteknik og fundering og har en baggrund som tømrer. Han har både under sin uddannelse og efterfølgende været ansat hos en af de største entreprenørvirksomheder i Danmark. Her sidder han i dag som entrepriseleder/projektingeniør på infrastrukturprojekter og sørger for, at projekterne bliver koordineret bedst muligt, så de når i mål til aftalt tid og med økonomien og kvalitet for øje.

 

Profilen har bl.a. skabt følgende resultater i sin karriere:

 • Han har som entrepriseleder taget det fulde ansvar for koordinering af flytning af bro. De involverede parter omhandlede bl.a. en tysk partner og firmaets egen beregningsafdeling og tilsynsførende. At skubbe broen omhandlede bl.a. folk, der skulle skubbe broen, folk der skulle lave konsoller og nogle skulle udarbejde beregningerne.
 • Udfordringen var her, at der kun var kort tid til at få flyttet broen og det skulle derfor lykkes i første forsøg. Profilen fandt her ud af, at der skulle en om-projektering til, så broen fik de rette forhold. Profilen sidder i dag med et større projekt på Sjælland, hvor han har dialogen med alle parter. De to projektchefer er stoppet i den afsluttende fase af projektet, så han styrer processen med 20 mand under sig og en formand. Han har dog en divisionsdirektør, der er med på sidelinjen, såfremt det bliver nødvendigt.

 

Karrieredrømme
Som person brænder kandidaten for den udførende part. Han tager ansvar fra start til slut og er ærlig i sin kommunikation, hvis han kan se potentielle udfordringer. Med en baggrund som tømrer og sin ingeniørtekniske viden ser han netop udfordringer før de opstår på projektet. Kandidaten har det bedst med, at man bruger sin sunde fornuft, når man er på byggepladsen og kan lide den tætte dialog med rådgiveren igennem projektet. Profilen brænder for at arbejde på større projekter, hvor der er et team omkring projekterne. På trods af, at hans erfaring er fra infrastrukturområdet, vil han gerne udfordres på byggeriets udførende faser. Han er løsningsorienteret og motiveres af at finde den rette løsning på de udfordringer, der naturligt opstår på størstedelen af projekterne. Entrepriseledelse motiverer stadig kandidaten og på den lange bane vil projektledelse og projektstyring udgøre den naturlige del af hans karrierevej. 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Afdelingsleder

ID-nummer 004479

Profil
 • 5 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Projektledelse
 • Energi
 • Indeklima
 • Ventilation
 • Personaleansvar
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet bygningsingeniør i 2012 og gik efterfølgende i gang med en diplomuddannelse indenfor ledelse sideløbende med sit job som energiansvarlig og projektleder hos en mellemstor rådgivervirksomhed. Hun har siden 2015 fungeret som leder med personaleansvar først som gruppeleder og senest som afdelingsleder for et større team.

 

Profilen er generalist og brænder for processen frem for at dykke ned i fagligheden. Hun har tidligere fungeret som specialist indenfor indeklima, ventilation og energi. Hun er desuden en stærk projektleder og har også lavet bygherrerådgivning. Hendes kernekompetencer er forretningsforståelse, proces og strategier som fx udvikling af bæredygtighedsstrategi for en kunde. Hendes lederkompetencer er primært baseret på den nære ledelse internt i organisationen. Hvor hun har haft ansvar for MU-Samtaler, hyre/fyre og medarbejdernes motivation i jobbet. Hun er god til at uddelegere ansvar og sætte rammerne for et spændende job for sine medarbejdere.

 

Med denne profil får du en person ind som er enormt positiv, smilende, kan ’fylde’ i rummet og sprede godt humør. Hun rusker lidt op i tingene ved at stille de ’dumme spørgsmål’ og ikke blot gøre som vi plejer. Hun er opmærksom på sine kollegaer både faglig og menneskeligt, fordi hun har en naturlig nysgerrighed.

 

Resultater opnået i karrieren: 

 • Sideløbende med sin rolle som gruppeleder har hun fungeret som problemknuser på 4 store/komplekse projekter samtidig som var kørt helt af sporet. Hun fik ansvar for at få rettet op på projekterne og endte med succes på både økonomi, tid og kvalitet på alle 4 projekter. Hun kørte lean på projektet og dykkede helt ned i detaljen med tidsplanen. Hun opnåede succes i projekterne fordi hun kaster sig ud i det og tiltro til sit team. Hun uddelegerer ansvar og ejerskab til medarbejderne og tager et dagligt statusmøde på 15 min. Hvor de koordinerer og vidensdeler.
 • Profilen har fungeret som forandringsagent i forbindelse med opkøb. Hun har gennem kommunikation og fokus på mulighederne og positive værdier fået indarbejdet kulturforskellen så begge favnes. Hun går foran som det gode eksempel og smitter med det. Hun sørger for at være på forkant med situationen og lige vide lidt mere så hun kan afhjælpe frustrationer omkring forandring i teamet. - Hun har sat fokus på udvikling af teamet og generelt højnet niveauet indenfor projektledelse og den sat fokus på den generelle trivsel, som nåede et lavpunkt ved opkøb, og nu er folk blevet glade for at gå på arbejde igen.
 • Profilen har ambitioner for den enkelte medarbejder og hjælper dem til at sætte retning på deres karriere som både matcher deres profil og virksomhedens behov. Fx havde hun en teknisk designer som ønskede at blive arbejdsmiljø koordinator hvor profilen så et væsentligt større potentiel i at udvikle medarbejderen indenfor ikt-ledelse. Profilen havde en gruppeleder som ikke fungerede som gruppeleder og hvor hun profilen formåede at få skriftet spor for medarbejderen over i en projektleder rolle. Begge medarbejdere er langt mere glade i jobbet i dag.
 • Profilen formår at lukke salget af idet hun kan gøre dialogen konkret. Hun lukkede f.eks. en aftale ind med en bygge- og boligadministrationsvirksomhed til udvikling af deres bæredygtighedsstrategi og efterfølgende rammeaftale på deres byggeri.

 

Karrieredrømme
Profilen ønsker et job hvor hun får indflydelse på forretningen og udvikling af organisationen. Hun brænder for at arbejde med ledelse, markedsansvar, forretningsstrategier. Hendes drømmejob åbner op for muligheden for at udvikle sig og udnytte hendes store energi og drive. En rolle hvor hun både har et markeds- eller ledelsesansvar kombineret med et virke ind i projekterne som fx projektleder, rådgiver indenfor energi eller bygherrerådgiver kunne også være interessant.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 002434

Profil
 • 33 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Byggeledelse
 • Bærende konstruktioner
 • Kvalitetssikring
 • Projektledelse
 • Renovering
 • Tilbudsgivning
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet bygningsingeniør i 1983 og har lige siden arbejdet i rådgiverbranchen. Profilen har stor erfaring med rådgivning af alle typer af byggerier – særligt svømmebadsbyggerier med strategisk projektledelse i store komplekse renoveringsprojekter. Profilen har desuden udført mange syn- og skønssager.

 

Hans kernekompetencer ligger blandt andet inden for:

 • Salg via et meget stort netværk – særligt fra profilens kendskab og renomé i Svømmebadsbranchen.
 • Tilbudsgivning – særligt på komplekse renoveringssager – med et godt købmandsskab.
 • Projekterings- og projektledelse.
 • Byggeledelse og fagtilsyn, hvis behov på de mindre sager.
 • Bygningssyn / tilstandsvurdering med økonomisk total-budgettering for kommende projektudbud.
 • Bærende konstruktioner, herunder også kvalitetssikring og granskning.
 • Bygningsfysik og multifagligt design via stor generel tværfaglig viden.

 

Som person er han passioneret omkring sit arbejde, og sparrer gerne med andre kollegaer for at få løst opgaven optimalt. Han bor med sin kone, og fritiden nyder han som meget aktiv medlem i flere foreninger.

 

Karrieredrømme
Kandidaten er ambitiøs og vil gerne fortsætte med at udvikle sig, så han motiveres naturligt af spændende og udfordrende opgaver i en virksomhed. Dette hvor hans faglige kompetencer kan komme i spil, og hvor kandidaten kan få en bred faglig sparring og blive udfordret på alle fag. Det er vigtigt for ham at blive en del af et meget stort fagligt internt netværk. Kandidaten trives med at dele ud af sin viden og tager gerne ansvar. Rent opgavemæssigt vil han gerne sidde med projektstyring / projektledelse – gerne på projekter med anlægsbudget op til ca. 100 mio. kr. Projekterne må også meget gerne være teknisk udfordrende syns- og skønsopgaver.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Projektchef

ID-nummer 004528

Profil
 • 25 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Kommunikation
 • Kvalitetssikring
 • Projektledelse
 • Trobleshooting
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Erfaringstung chef og projektleder med passion for ejendomme - brænder for ledelse, byggeri og Facility Management

 

Baggrund:

Profilen er uddannet tømrer og bygningsingeniør. Derudover har profilen taget flere efteruddannelser blandt andet inden for ledelse, byggejura, entrepriseret og forhandling.

Profilen har 25 års erfaring som rådgivende ingeniør, entreprenør, developer og bygherre og har siddet i forskellige stillinger, herunder som projektleder/-chef, afdelingsleder og ejendomschef. Profilen har tung erfaring med overordnet projektledelse, procesledelse, personaleledelse, Facility Management, forandringsledelse samt strategi- og organisationsudvikling. Som projektleder/projektchef har profilen arbejdet med projekter (i indland og udland), der varierer fra boliger til erhverv og går op til 300 mio. kr. i entreprisesum.

 

Profilen er på det personlige plan skarp, kommunikerende, ærlig og autentisk.

 

Resultater: 

 • Tranformering, reorganisering og professionalisering af FM-området, hvilket betød store økonomiske, kvalitetsmæssige og tidsmæssige besparelser
 • Sikrede optimal koordinering og kommunikation på store komplicerede projekter med mange danske og udenlandske samarbejdspartnere
 • Optimering af drift og vedligehold samt processer
 • Udvikling af medarbejdere med fokus på kunder, sikre merværdi og motivation

 

Karrieredrømme:

Profilen ønsker at påvirke processer/projekter, udvikle organisationer og udarbejde strategiske tiltag.

Drømmejobbet er en ledende stilling hos en projektudvikler, rådgiver, arkitekt, entreprenør eller privat bygherre. Det er vigtigt at omdrejningspunktet er taktisk og/eller strategisk indflydelse. Stillingsbetegnelsen kunne eksempelvis være divisionsdirektør, afdelingschef/-direktør, FM chef/-direktør, Projektdirektør, ejendomsdirektør, strategisk projektchef eller lignende og gerne i et internationalt miljø.

 

Profilen er bosat i Københavnsområdet. 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Projektchef

ID-nummer 004529

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Fyn

Speciale
 • Kommunikation
 • Økonomistyring
 • Personaleansvar
 • Projekt Planlægning
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • Kundekontakt
Superbruger
 • MS-Office
 • MS Project
 • AutoCAD
IT-kompetencer
 • Adobe Photoshop

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet bygningskonstruktør i 90’erne og har siden i sin karriere bl.a. taget diverse projektlederkurser. Profilen fungerer i dag som projektchef og har arbejdet med projektstyring og linjeledelse i en årrække og har gennem sin karriere haft virke både hos bygherre, rådgiver og entreprenørvirksomhed.

 

Profilen er en stærk generalist og som person meget handlekraftig og effektiv samtidig med at være styret af sit stærke værdisæt.

 

Profilen brænder virkelig igennem når han omgiver sig med dygtige folk og trives med ’op ad bakke projekter’ hvor han overpræsterer og imponerer.

 

Af resultater fortæller profilen bla. at:

 • Alle projekter ender godt. Profilen har siddet på projekter af en størrelse og kompleksitet hvor tvister er uundgåelige, men de er formået forhandlet af inden det er endt i voldgift.

 • I et køl-varme-ventilations projekt i størrelsen omkring 65 mill har profilen formået at skabe en 25% bedre dækningsgrad end estimeret gennem et virkelig grundigt forarbejde og vedholdende arbejde med de forskellige interessenter i byggeriet.

 

Karrieredrømme

Der kan være flere modeller for hvordan det næste job i karrieren for denne profil ser ud, men hvad de har til fælles er målet: strategisk indflydelse på højt niveau. Stillingen kan være som projektchef, Projektdirektør, Teknisk direktør, Afdelingsleder eller andet.

 

Der hvor det for denne profil bliver særligt interessant er når involveringen i forretningens strategiske beslutninger er til stede.

 

Profilen er bosat på Fyn og flytbar til Sjælland for det rette job.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

100 – 125 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Projektchef

ID-nummer 004531

Profil
 • 10 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Projektledelse
 • Udvikling
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Løsningsorienteret og omstillingsparat generalist med 10 års erfaring fra ejendomsforvalter, arkitekt- og bygherreorganisationer 

 

Baggrund:

Profilen er uddannet bygningskonstruktør. Derudover har profilen taget flere efteruddannelser blandt andet inden for projektledelse, entrepriseret, byggejura, ledelse og arbejdsmiljø.

Profilen har 10 års erfaring fra ejendomsadministration, arkitekt og bygherre og har igennem årene udviklet sig fra projekterende profil til en tung projektleder og bygherrerådgiver med kommerciel tilgang.

Profilens spidskompetencer er udvikling og styring af store komplekse bygge- og udviklingsprojekter der varierer fra 100 mio. op til milliard-klassen. Profilen er yderst beslutningsdygtig, robust og vedholdende i vanskelige situationer.

Profilen er på det personlige plan velformuleret, udadvendt, samarbejdsvillig, behagelig og har pondus.

Projekter som profilen er velbevandret i: boliger, sundhed og shoppingcentre inden for renovering og nybyg.

 

Resultat:

Profilen overtog et projekt som var på et sidespor økonomisk og samarbejdsmæssigt mellem de involverede parter. Profilens opgaven var først og fremmest at få samarbejdet til at fungere igen mellem de mange involverede projektdeltagere. Profilen brød alle elementerne ned i projektet og formåede herefter, trods diverse uoverenstemmelser, at få parterne til at mødes for at drøfte de mange udfordringer igennem. Mange af problemerne viste sig at være misforståelser og manglende kommunikation. Profilen fik alle parter til at se fremad og skabe en fælles målsætning og via tydelig kommunikation begyndte tillidsforholdet mellem parterne at blive genopbygget. Det skabte ro på projektet og betød et stort fælles engagement- Økonomisk set blev tabet på projektet nedbragt med 35%.

 

Karrieredrømme:

Drømmejobbet er i den private sektor som bygherre, developer, bygherrerådgiver eller entreprenør i en mellemstor/stor organisation – national som international, hvor der hersker et sundt arbejdsmiljø og hvor der er frihed til at handle.

Stillingsbetegnelsen kunne eksempelvis være projektchef i en bygherrefunktionen eller strategisk bygherrerådgiver, hvor der på sigt evt. er mulighed for at blive afdelingsleder.

Udstationering på 1-2 år har også interesse.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Bygherrerådgiver

ID-nummer 004488

Profil
 • 10 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Byggeledelse
 • Kommunikation
 • Projektledelse
 • Salg
Superbruger
IT-kompetencer
 • MS-Office

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet bygningskonstruktør fra 2007. Profilen har derudover flere lederuddannelser bag sig fra Forsvaret. Ydermere har profilen taget et hav af efteruddannelser, herunder blandt andet inden for Forhandlingsteknik, projektledelse, procesledelse, udbud, forhandling, sikkerhed og arbejdsmiljø.

 

Profilen har 10 års erfaring fra rådgiverbranchen, hvor vedkommende har arbejdet som projektleder, projektchef, bygherrerådgiver og markedsansvarlig. Profilen har tidligere været officer i Forsvaret hvor han har bestridt flere ledelsesstillinger i både nationalt og internationalt regi. Profilen er stærk inden for følgende områder: Nøglekundeansvar, salg, markedsudvikling, projekt- og projekteringsledelse, bygherrerådgivning, byggeledelse, kontraktforhandling, procesledelse, risikostyring, kommunikation og kvalitetsstyring. Projekterne som profilen har arbejdet med dækker over private og offentlige projekter – både bygge- og anlægsprojekter, herunder hospitaler, opgaver for udviklingsselskaber, institutioner, togstationer og boliger.

 

Profilen har i sin karriere blandt andet opnået følgende:

 • Sikret øget samarbejde med forretningens nøglekunder og taget styring på at styrke salgsarbejdet med nye kunder, bla. gennem implementering af nøglekundeprogrammer og salgsstrategi indenfor forskellige markedssegmenter.
 • Implementering af standardværktøjer til risiko- og økonomistyring i forbindelse med større tilbud.
 • Efter at have forhandlet kontrakter på plads har profilen efterfølgende sikret gode økonomiske resultater som projektleder, hvor honoraret på flere projekter er blevet løftet betydeligt og flere gange med 2-4 mio. kroner i tillægshonorar.
 • Byggeledelse og byggestyring på komplicerede projekter indenfor større anlægs - og byggeprojekter.
 • Har haft en afgørende rolle i forhold til at indføre og implementere et trivselsbarometer, hvor formålet var at højne trivslen. Trivselsbarometret har betydet at ledelsen har haft mulighed for at spotte potentielle trivselsudfordringer og handle på dem i samarbejde med medarbejderne.

 

Profilen trives i dialogen med mennesker og motiveres af at indgå i salgsdialoger, kontraktdialoger og kontraktforhandlinger. Profilen er god til at pleje relationer og har et stort netværk i branchen. Profilen opfattes af kolleger kunder og samarbejdspartnere som et professionelt, positivt og udadvendt menneske. Karrieredrømme: Profilen har en målsætning om at arbejde mere målrettet med ledelse, herunder linieledelse af mennesker og ledelse af større projekter. Et område som ligger meget naturligt i profilen og som vedkommende har arbejdet med i både forsvaret som officer og i sin tid i rådgiverbranchen.

 

Karrieredrømme
Mellemleder, projektchef, projektdirektør, hvor rollen er en kombination af ledelse af mennesker og projektorienterede opgaver. Det kunne også være en rolle med et salgsansvar og/eller et markedsansvar.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 km
RENT A BRAIN

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Bygherrerådgiver

ID-nummer 004500

Profil
 • 21 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Tilsyn
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Offentligt byggeri
 • Økonomistyring
 • Kundekontakt
 • Kvalitetsstyring
 • Fagledelse
 • Byggeledelse
 • Byggepladstilsyn
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Dalux
 • AutoCAD

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten har gennem sine 21 år i byggebranchen været en drivkraft på byggepladsen, der med sikker og fast hånd har ført projekter sikkert i mål med stærke resultater til følge. Projekterne har været af en størrelsesorden fra ca. 1 mio. og op til ca. 1 mia. kr. Konsulenten har i flere år siddet på entreprenørsiden, hvor alle projekter, som konsulenten har været på, har haft en positiv bundlinje og de fleste med en DB omkring de 10%. Konsulenten har endvidere mangeårige erfaring fra rådgiver- og bygherresiden, hvor konsulenten i rollen som bygherrerådgiver udelukkende har haft tilfredse kunder.

 

Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som bygningskonstruktør fra 1996. Konsulenten har siden 2005 fungeret som freelancer og har siden løst både korte og længerevarende opgaver og projekter. Konsulenten har gennem hele sin karriere været en efterspurgt profil, der er blevet hentet ind på baggrund af et tidligere positivt samarbejde eller efter anbefalinger fra andre.

 

Konsulenten har bl.a. skabt resultater som:

 • Hovedbyggeleder på fængsel med en fagentreprise på +500 mio. kr., hvor konsulenten som ansat af rådgiver har haft det overordnede ansvar for produktionen på en byggeplads med 600 fagfolk. Konsulenten har endvidere selv haft byggeledelsen af aptering og installationer. Projektchefen fra rådgiver har udtalt, konsulenten har haft en yderst afgørende rolle i, at projektet er kommet i mål, og at han meget gerne vil ansætte konsulenten igen.
 • Bygherrerådgiver på prestigefyldt hovedkontor med en fagentreprise på ca. 500 mio. kr., hvor konsulenten var ansat af bygherren på projektet. Konsulenten var problemløser mellem entreprenør og køber af bygningen. Konsulenten bidrog til, at der blev afleveret til tiden, og at økonomien blev overholdt. Konsulenten kørte efterfølgende en sag mod entreprenøren, der faldt ud til bygherrens fordel.
 • Hovedbyggeleder på opførelse af nyt laboratorium udført i fagentreprise til en samlet sum på +500 mio. kr. Konsulenten var ansat af rådgiver og var hovedbyggeleder under projekteringen samt opstart på sagen. Sagen blev gennemført tilfredsstillende med overholdelse af tidsplanen.
 • Bygherrerådgiver på udvikling, renovering og indretning af adskillige kontormiljøer fra ca. 1 mio. og op til 45 mio. kr. Konsulenten har haft kontakt til lejer og siddet i roller som projekteringsleder, projektleder og hovedbyggeleder.
 • Projektleder og hovedbyggeleder for entreprenør på renovering af bygninger til butikscenter med en fagentreprise på ca. 120 mio. kr. Projektet blev afleveret til tiden og underskud blev vendt til overskud for entreprenøren med DB2 på ca. 20%.

 

Konsulenten er en løsningsorienteret og kreativ profil, der formår at tænke alternative løsninger. Konsulenten vægter det menneskelige aspekt i projektledelse højt, og han er dygtig til at finde de gode løsninger, der favner både de projektmæssige og menneskelige udfordringer i et projekt. Konsulenten stiller høje krav til sine omgivelser, hvilket konsulenten gerne lader komme til udtryk, men på en måde, hvor der sikres et solidt og kontinuerligt samarbejde blandt alle involverede parter. Konsulenten er grundig og detaljeret i sin opfølgning for at sikre den høje kvalitet hele vejen rundt i et projekt.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

75 – 100 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Projektchef

ID-nummer 004517

Profil
 • 12 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Projektledelse
 • Procesoptimering
 • Projektgennemførelse
 • Trobleshooting
 • Tidsstyring
 • Økonomistyring
 • Kvalitetssikring
 • Kontraktforhandling
 • Kommunikation
Superbruger
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • Solibri

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet bygningskonstruktør og har suppleret sin uddannelse med flere lederkurser, herunder PRINCE2. De seneste 10+ år har profilen arbejdet hos storeentreprenør- og udviklingsvirksomheder, hvoraf de senest 4 år som projektchef. Samtlige af de projekter som profilen har arbejdet på er gennemført til tiden, til prisen og til den aftalte kvalitet.

 

Karakteristisk ved profilens person er en underspillet humor, der bringer en god stemning på teamet. Profilen tager de nødvendige konflikter, men bevarer fortsat den gode relation.

 

Profilen har arbejdet med projekter af omfang mellem 100 – 500. mio DKK og inden for erhverv-, sundhed-, undervisning- og boligprojekter.

 

Profilen har gennem sin karriere opnået en række resultater, herunder:

 • Realiseret et stort, komplekst og næsten umuligt projekt inden for rammerne. Projektet blev endda afleveret før tid og med et imponerende resultat. Alle partner involveret i projektet fik del i succesen. Dette er kendetegnende ved profilens ledelsesstil, hvor profilen ikke kæmper alene, men for at teamet som et hele og alle parter involveret i projektet bliver en succes
 • Været succesfuld ”troubleshooter” på komplicerede og konfliktramte projekter, hvor profilen har bragt projektet tilbage på sikker kurs i forhold til tidsplan, økonomi eller mægling mellem parter

 

Karrieredrømme
Profilen forestiller sig, at næste skridt bliver en stilling som projektdirektør eller projektchef, potentielt med personaleansvar, på udfordrende eller komplekse projekter/ forretningsområder med et stort selvstændigt ansvar i følgende brancher: arkitekt, bygherre, entreprenør eller rådgiver.


Geografi: Københavnsområdet. Alternativt i hele Danmark med mulighed for fleksibilitet i form af hjemmearbejdsdage.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

Villig til at flytte
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Civilingeniør

Nuværende fagområde

Geoteknik

ID-nummer 004523

Profil
 • 4 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Geoteknik
 • Konstruktioner
 • Projektledelse
 • Projektgennemførelse
 • Projektering
 • Dimensionering
 • Havneanlæg
Superbruger
IT-kompetencer
 • Revit
 • AutoCAD
 • Plaxis
 • GEOslope
 • ProEngineer
 • MATLAB
 • MathCAD
 • MS-Office

Beskrivelse af kandidaten

Kandidaten er uddannet civilingeniør i byggeteknologi med speciale i geoteknik og marinestruktur i 2013, og har siden endt uddannelse arbejdet hos samme rådgivende ingeniør.

 

Kandidaten har arbejdet med alle aspekter ved geoteknik og havneanlæg ift. byggeri, industri, porte, transport og vindenergi. Som specialist inden for området har vedkommende bl.a. arbejdet med:

 

 • Deformationsanalyse af jordtrykspåvirkede konstruktioner med anvendelse af FEM
 • Projektering og dimensionering af spunsvægge, byggegruber, fundamenter og pæle
 • Projektering og dimensionering af havnekonstruktioner herunder stål- og betonkonstruktioner
 • Planlægning, udførelse og kvalitetssikring af geotekniske data – herunder også fagtilsyn og udarbejdelse af geotekniske rapporter

 

Kandidaten har i takt med sin udvikling, varetaget en rolle som projektleder for jordbundsundersøgelser, men ønsker dog at minimere sin tid i marken. Kandidaten lægger vægt på at blive udfordret med faglige opgaver, der kræver nyt indsigt, ny viden og nye løsningsmetoder.

 

Profilen er en dygtig kommunikator og formidler og fagligt bestræber vedkommende på altid at yde en konstant grundig og korrekt indsats. Kandidaten er god til at lytte til andre, og er ikke selv tilbageholden med at dele sine holdninger, synspunkter, viden og faglighed.

 

Kandidaten har bl.a. opnået:

 

 

Efter projektafslutninger har kandidaten fået gode ratings fra samarbejdspartnere og kollegaer på en række parametre såsom; kundens feedback, dækningsbidrag og tidsperspektivet på projektet.  

 

Karrieredrømme: 

 

Kandidaten ønsker at bygge endnu mere projektledelse på sin profil og få det fulde ansvar for projekter f.eks. på større anlægsprojekter. Profilen vil med projektledervejen også gerne bibeholde og udvikle sin viden og fokus som fagingeniør.

 

Privat bor profilen med sin ægtefælle og barn. I fritiden ynder vedkommende at motionere, gå til koncerter og være social sammen med venner og familie.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

100 – 125 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Civilingeniør

Nuværende fagområde

Konstruktionsingeniør

ID-nummer 004507

Profil
 • 9 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Bærende konstruktioner
 • Konstruktion (3D)
 • Konstruktioner
 • Projektering
Superbruger
IT-kompetencer
 • Revit Structure
 • Robot
 • AutoCAD

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet civilingeniør, bygningsretningen i 2008. Profilen har siden endt uddannelse arbejdet som konstruktionsingeniør hos store rådgivende ingeniørvirksomheder. Profilens faglige fokus er på det konstruktionsmæssige, herunder en bred vifte af projekter og elementer af bærende konstruktioner og materialer. Projekterne varierer bl.a. fra nybyg til renovering af boliger, institutioner, kontorer og sundhedscentre.

 

Som konstruktionsingeniør har profilen det sidste 1,5 år siddet på et stort og kompliceret projekt med en byggesum på + 1 mia. kroner, hvor han har været med til projektering og koordinering på et delelement af projektet. Kandidaten ønsker fortsat fagligt at blive udfordret og udviklet endnu mere, og derfor er intern kvalitetssikring og sparring også et vigtigt element for kandidaten. Kandidaten vil gerne arbejde i teams, hvor opgaverne både består af ”klassiske” byggerier, men med en variation i opgaverne, som fagligt er udfordrende.

 

Kandidaten brænder for at bevare sin faglighed samt en yderliggere specialisering, men på sigt kunne projektledelse sagtens også være en mulighed. Profilen er resultatorienteret og kvalitetsbevidst, hvilket hans tydelige resultater også afspejler – særligt ift. at nå i mål med sine projekter til rette tid, økonomi og kvalitet. Som person er han arbejdsom, sparrer gerne med andre kollegaer og forsøger at få løst opgaven, der ligger foran sig.

 

Karrieredrømme
Kandidaten motiveres af spændende og udfordrende opgaver i en virksomhed, hvor dennes faglige kompetencer kan komme i spil, og hvor kandidaten kan arbejde med en god variation af projekter samt fagligt få sparring og blive udfordret, og hvor han ikke mindst kan være med til at gøre en forskel.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

100 – 125 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Civilingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 002433

Profil
 • 11 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Bemandingsplanlægning
 • Byggeledelse
 • Kommunikation
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • Økonomistyring
Superbruger
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • Revit

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet civilingeniør med speciale i byggeledelse, og har efteruddannet sig med diverse kurser inden for bl.a. sikkerhed og arbejdsmiljø, udbudsret, PCB kursus osv. Profilen har 11 års erfaring som bygge-/projektleder og har ledet projekter op til 100 mio. kr., hvor han bl.a. har stået for projekteringsledelse, projektoptimering, kontraktforhandlinger, planlægning og koordinering af håndværkere, økonomistyring etc. Dertil har profilen stået for afholdelse af bygge- og bygherremøder samt intern budgetopfølgning og økonomirapportering. Profilen har qua sit virke oparbejdet en stor kontaktflade både i det private og det offentlige.

 

Profilen har i sin karriere bl.a. opnået følgende:

 • Alle projekter er gennemført med en gennemsnitlig dækningsgrad over det forventet. Et enkelt projekt gennemført som totalentreprise har opnået en dækningsgrad på over 18%.
 • Afleveret projekt før tid, trods 2 måneders forsinkelse i opstartsfasen – med stor ros fra bygherre.
 • Været en del af intern forretningsudvikling

 

Karrieredrømme
Profilen har et solidt ledelsesfundament og ønsker at bevæge sig over i personaleledelse, og få et endnu større ansvar. En stilling som teamleder eller afdelingsleder er særlig interessant. Profilen er gift og har 2 børn. Fritiden bliver bl.a. brugt på sport, udenlandsrejser og hjemlighygge.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Civilingeniør

Nuværende fagområde

Energi

ID-nummer 004513

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • 3D-modellering
 • Klimatilpasning
 • Ventilation
 • VVS installationer
 • Modellering
 • Indeklima
 • Fagtilsyn
 • Projektering
 • Rådgivning
 • Dimensionering
 • Energi
Superbruger
 • BSim
 • Rhino
 • Velux Visualizer
 • Grasshopper 3D
IT-kompetencer
 • Revit
 • Revit MEP (Ventilation)

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet civilingeniør inden for VVS, energi og indeklima og har 3 års erfaring med projektering fra rådgiverbranchen. Han er fungerende fagingeniør og har i sit nuværende job ansvar for VVS og ventilation, hvor han projekterer og dimensionerer. Profilens kernekompetencer ligger indenfor indeklima og energi, og han er særligt stærk inden for 3D-modellering ved parametriske energi- og indeklima analyser i den tidlige designfase.

 

Profilen har arbejdet med alle projektfaser, hvilket tæller både dispositionsforslag, forprojekt, myndighedsprojekt og hovedprojekt. Hans primære fokusområde er varmesystemer, hvorfor han udregner varmetab på bygninger og dimensionerer varmeanlæg. I forhold til ventilation laver profilen analyser af indeklimaet og dimensionerer hele ventilationssystemet og løser herunder komplekse føringsveje.

 

Profilen er af sine kolleger kendt for at have et stort overblik, tænke fremad i forhold til projektet og for at være meget detaljeret i sin arbejdsgang. Fra sit job har han også erfaring med bygherrerådgivning. Her varetager profilen kvalitetssikring på det arbejde som bygherres primære rådgiver har udført, og herefter fører han dialogen med omtalte i forhold til at nå frem til sikker og holdbar løsning. Endeligt fører profilen tilsyn under udførelsen af byggeriet.

 

Resultater opnået i karrieren

 • På et stort og meget komplekst projekt havde profilen ansvar for at omlægge varmeforsyningen fra damp til fjernvarme, hvilket blev løst rigtig godt. Profilen har endvidere flere succesfulde indeklimaanalyser i bagagen og kunder, der vender tilbage med nye opgaver på baggrund af tidligere tilfredsstillende resultater.
 • Profilen har deltaget i flere skolerenoveringer, hvor indeklimaet har været i fokus. Dette har stillet store krav til udførelsen af ventilationsanlæggene, som profilen har været ansvarlig for at udvikle.

 

Karrieredrømme
Profilen er særligt motiveret for at arbejde med den tidlige design- og konkurrencefase med de indledende analyser, i hvilken han også har specialiseret sig. Han stortrives, når han ved hjælp af 3D-værktøjer arbejder med simulering af indeklima, og han har det godt med at fordybe sig i projektet for at finde ind til kernen af problemet. På sigt stiler han efter en ren specialistrolle, hvor han kan få lov til at arbejde med bæredygtighed ved den seneste udvikling i 3D-modellering – herunder parametrisk design – som kan være med til at kalkulere og kortlægge bygningsenergi og indeklima med høj detaljeringsniveau. Endeligt er han glad for den direkte kontakt til kunderne, hvilket, han mener, også skal være til stede for, at de modtager den bedste rådgivning.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Diplomingeniør

Nuværende fagområde

Byggeleder

ID-nummer 004535

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Byggeledelse
 • Erhvervsbyggeri
 • Etageejendomme
 • Forhandling
 • Kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Kundekontakt
 • Kvalitetssikring
 • Projektgennemførelse
 • Projektledelse
 • Tilbudsgivning
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet Diplomingeniør med speciale i Energi og Indeklima fra 2014 og har siden endt uddannelse arbejdet som byggeleder hos en entreprenør. Profilen har haft ansvaret for samtlige entrepriser og er ofte kommet ind i projekterne, når et projekt var ved at blive kørt af sporet. Her har profilen sørget for at genetablere en god kommunikation med de forskellige interessenter på projektet samt skabe struktur.

Projekttyperne profilen har arbejdet med, har været nybyggeri inden for almenboliger, ejerlejligheder, ungdomsboliger, plejeboliger, skolebyggeri og institutioner.

Profilen er meget hjælpsom, ansvarsbevidst og tager hurtigt ejerskab over sine projekter. Profilen er struktureret og har et eminent planlæggergen. Profilen kan med sine gode menneskekundskaber og kommunikationsevner skabe god stemning på de projekter profilen indgår i, for på den måde at højne et bedre samarbejde.

Resultater:

 • Profilen har haft ansvaret for at skabe struktur på udfordrende projekter, for at sikre at projekterne nåede i mål inden for aftalt afleveringsdato. Dette har profilen gjort ved at skabe en god kommunikation på projektet, fået skabt struktur og koordinering mellem håndværkere, rådgivere og bygherren. Projekterne er herefter blevet afleveret til tiden.
 • Profilen har derudover selv vundet sin seneste sag, hvor profilen hat lavet tilbuddet, for derefter at fungere som projekteringsleder og er nu i gang med selve projektledelsen af byggeriet.

Karrieredrømme

Profilen ønsker at få en større indflydelse på projekterne og udvikle sin projektlederrolle. Profilen ser en mulighed som projektleder, hvor der evt. er mulighed for at udvikle sig til bygherrerådgiver, som værende særlig interessant enten hos et ejendomsselskab eller rådgivende ingeniør virksomhed. Hvis profilen har mulighed for at specialisere sig yderligere inden for bolig- og institutionsbyggeri, vil det være et stort plus.

Profilen er pt. bosat i København, men er interesseret i muligheder i Østjylland.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 km
RENT A BRAIN

Uddannelse

Diplomingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 004511

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Tilbudsgivning
 • Strategiudvikling
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Kvalitetssikring
 • Kontraktforhandling
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Procesoptimering
Superbruger
 • AutoPilot
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Bluebeem
 • Ludoc

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten har siden 2000 været en katalysator for udvikling og procesoptimering hos nogle af landets store rådgivende ingeniørfirmaer inden for projektledelse, kvalitetssikring, salg, og ledelse, som er det konsulenten brænder for. Konsulenten er garant for at løfte effektiviteten og kommunikationen på et projekt, i en afdeling eller i en organisation, hvor lønsomheden og samarbejdet forbedres internt og eksternt, og på sin egen facon bibringer ejerskab i processen. Konsulenten er uddannet diplomingeniør i 90’erne og arbejdede i starten af sin karriere med projektering af VVS-installationer. I 2016 tog konsulenten en diplomuddannelse i ledelse. Konsulenten har med succes de sidste 17 år varetaget roller som projektleder, projektchef, afdelingsleder, sektionsleder, IKT-leder, tilbuds- og kontraktansvarlig samt kvalitetschef.

 

Konsulenten har skabt stærke resultater som:

 • Tilbudsansvarlig, projekt- og projekteringsleder i rollen som totalrådgiver på et kommunalt kontorbyggeri inklusiv butikker og parkeringskælder i Norge med en anlægssum på omkring 250 mio. kr., hvor konsulenten desuden var fagansvarlig for alle installationer. Projektet blev leveret til tiden til stor tilfredshed for kunden. Konsulenten formåede at tjene en ekstra million på projektet ved at være skarp på at fakturere for ekstraarbejde. Projektet blev varetaget samtidig med en stilling som kvalitetschef.
 • Kvalitetschef for en organisation med 7 kontorer i Danmark med ansvar for udvikling og implementering af projektledelsesværktøjer, kvalitetshåndbog og kvalitetsstyringssystem efter ISO 9001. Der var stor variation i måden at arbejde med kvalitetssikring i afdelingerne, hvor konsulenten fik samlet ’best practice’ fra de forskellige afdelinger til én samlet løsning og ét fælles sprog. Løsningen blev med succes implementeret på tværs af organisationen, hvor konsulenten opstillede specifikke kvalitetsmål, der, som blev opnået år efter år.
 • Teamleder for 8 mand med personaleledelse og ressourcekoordinering. Med fokus på ressourceudligning og medarbejdernes kompetencer løftede konsulenten teamets udfakturering fra ca. 70% til 90% på et halvt år, bl.a. ved at opstille klare rammer for, hvordan der blev kontoret.
 • Tegnestuechef med personaleansvar for 24 ingeniører, konstruktører og installatører. Konsulenten har udviklet og implementeret en projekthåndbog, hvor projektstyring og kvalitetssikring hænger sammen, hvilket har medført en effektiviseret og mere jævn produktion med en forøget udfaktureringsgrad og forbedret bundlinje. Konsulenten har samtidig varetaget rollen som byggeleder på flere projekter

 

Konsulenten er enormt struktureret og har en meget analytisk tilgang, hvor konsulenten hurtigt kan forstå en situation og danne sig et overblik. Konsulenten kan med sin kreative tilgang udfordre status quo med fokus på win-win for alle involverede parter. Konsulenten bidrager med ordentlighed, høj morale og positivt humør i et samarbejde, og profilen vil derfor være en loyal konsulent, der med succes kan gennemføre et projekt.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 km
RENT A BRAIN

Uddannelse

El-installatør

Nuværende fagområde

El-ingeniør

ID-nummer 004477

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • CTS
 • El tavle konstruktion
 • EL-Teknik
 • Elinstallationer
 • Projektering
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • SCADA
 • CRO
 • P&I-diagrammer
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • VISIO

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten er en projektleder og projektmedarbejder, der gang på gang har formået at føre el-projekter (el-installation, el-tavler og automatik) fra start til slut inden for de angivne rammer, hvor konsulenten har ramt plet med den valgte løsning gennem sine skarpe projekteringsevner - til stor tilfredshed for kunderne.

 

Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som el-installatør, og han har 20 års erfaring som projektleder og projektmedarbejder, hvoraf konsulenten de sidste 4 år har været freelancer. Konsulenten har også en baggrund som håndværker og tekniker, hvilket gør, at han ved, hvad der er realistiske løsninger.

 

Profilen har inden for industrien og byggebranchen bl.a. løst følgende opgaver:

 • Projektering – herunder P&I-diagrammer, udbud, tilsyn og idriftsætning af fælles overvågningssystem (SCADA) for 8 renseanlæg, 400 pumpestationer og 4 vandforsyningsanlæg til en [SCADA] el-entreprise på ca. 4 mio. kr. Profilen løste opgaven med en så høj tilfredshed hos kunden, at konsulenten efterfølgende er blevet brugt løbende til videreudvikling og vedligehold [af el-, tavle- og SCADA-installationer.
 • Tilsyn på el på sundhedscenter med budget på +150 mio. kr., hvor konsulenten kom ind undervejs i projektet og løste det akutte behov med en tilfreds kunden og samarbejdspartnere som resultat.
 • Projektering, udbud i totalentreprise, tilsyn og idriftsætning af fælles renseanlæg for 3 fabrikker til en el-entreprise på ca. 5 mio. kr.
 • Ansvarlig for teknik, økonomi og tidsstyring på installation af CTS-anlæg til varme- og ventilationsprojekter til større bygninger.
 • Har indgået i en projektgruppe i forbindelse med maskinanlæg og medvirker på projektdesign af hele anlægget så el-, tavle- og SCADA-installationer kan leve op til kundens krav til funktion og betjening af anlægget.

 

Konsulenten er yderst professionel og struktureret i sin tilgang, og kan også tænke ud af boksen på de løsninger, som han leverer. Han sætter baren højt for de projekter, han er involveret i. I vil opleve fra dag 1 at få en konsulent, der med høj effektivitet hurtigt vil kunne sætte sig ind i opgavens eller projektets omfang og sætte en klar retning. Konsulenten kan arbejde hjemmefra, hvis det er en fordel.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

25 – 50 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

El-installatør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 004532

Profil
 • 8 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Beregning / Kalkulation
 • CTS
 • Drift & vedligehold
 • EL-Teknik
 • Elektronik
 • Elinstallationer
 • Håndværksmæssig baggrund
 • Installationer
 • Projektgennemførelse
 • Projektledelse
 • Salg
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet el installatør i 2009 og har de sidste 7 år arbejdet som projektleder inden for ombygning, renovering og nybygning. Profilen har haft ansvaret for selv at sælge sine egene projekter ind og har efterfølgende projektledet dem. Derudover har profilen sørget for den fremtidige drift af el og CTS på projekter i både Danmark og Sverige.

 

I sit virke som projektleder har profilen haft personale- og projektledelsesansvaret for 10-30 elektrikere i egenproduktion, samt det økonomiske ansvar på projekter op til 20 mio. kr.

 

Profilen er særlig passioneret omkring at gennemføre projekter, hvor rådgivning af kunder ifm. valg og implementering af løsninger er essentiel, for at opnå et så godt produkt som muligt. Profilens kernekompetencer er inden for bygningsinstallationer, projektstyring af tekniske entrepriseprojekter samt kundekontakt ifm. projektsalg og serviceydelser.

 

Profilen har i sin karriere bl.a. opnået følgende:

 

 • Profilen kalkulerer og forhandler selv priser hjem, hvorefter profilen forsætter som projektleder. Profilen har ansvaret på projekterne fra opsøgende salg til projektledelse, aflevering, opfølgning og den efterfølgende drift
 • Profilen har stor erfaring med renovering af detailbutikker, hvor tidshorisonten er knap, da der er mange omkostninger ved at lukke en butik. Derfor arbejder de ofte i døgndrift hen over en uge f.eks., hvilket kræver meget planlægning, timing og struktur, når der arbejdes henover forskellige fag
 • Profilen har en KAM rolle for en butikskæde, hvor profilen både fungerer som entreprenør og rådgiver ift. hvilke anlæg som matcher kundens behov. Dette er anlæg inden for el, ventilation (alt det som el berør)

 

Karrieredrømme

 

Profilen har en stor forståelse for købmandsskab og med sin håndværksmæssig baggrund er han drevet af at gennemføre projekter som projektleder, hvor profilen samarbejder med under entreprenører.  Profilen har et ”sælgergen”, som profilen også kan se blive sat i spil, dog ikke i en rendyrket sælgerrolle. Profilens næste karrieremulighed kunne f.eks. være tilsynsførende, projektleder eller projektchef, hos enten en entreprenør eller rådgiver.Profilen er bosat i Midtjylland


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Konstruktionsingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 004533

Profil
 • 5 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Bærende konstruktioner
 • Beregninger / Kalkulation
 • Beton
 • Konstruktioner
 • Konstruktionsansvarlig
 • Kundekontakt
 • Projekt Planlægning
 • Projektering
 • Projektledelse
 • Bemandingsplanlægning
Superbruger
 • MS-Office
 • AutoCAD
 • Revit
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

KONSTRUKTIONSINGENIØR MED PROJEKTLEDERERFARING

Profilen er uddannet ingeniør med speciale i bærende konstruktioner og har ca. fem års erfaring fra en producent. Profilen arbejder med hoved- og/eller underentrepriser - primært i beton, men han har også erfaring med stålkonstruktioner.

I sin nuværende rolle som projektleder har profilen det overordnede ansvar for at sikre kvalitet, økonomi og tid på projekterne. Han udregner de statiske beregninger og har en mindre gruppe af tekniske tegnere og konstruktører under sig, som han uddelegerer opgaver til og har ansvar for. Profilen har endvidere ansvaret for korrespondancen med underleverandørerne. Som udgangspunkt arbejder han med en lille håndfuld projekter ad gangen, og projekterne tæller alt fra bolig- og etagebyggeri til administrationsbygninger og lagerhaller.

 

 

PROFILEN HAR UDVIST SÆRLIGE PRÆSTATIONER PÅ

Flere atypiske projekter – herunder grafiske facadeprojekter, som er undveget fra de typiske konstruktioner. Af eksempler kan blandt andet nævnes et større og komplekst projekt, som skulle udarbejdes i samarbejde med en kunstner. Rent projekteringsmæssigt var det en stor udfordring i forhold til modelleringen på ’normale’ projekter. Byggeriet var ikke projekteret til at være et elementbyggeri, hvorfor det krævede tæt samarbejde med arkitekten, som skulle guides til at finde de rette løsninger. Resultatet er et meget gennemført og velrenommeret projekt.

 

 

KARRIEREDRØMME:

Profilen er interesseret i et job hos en rådgiver. Han vil fortsat gerne sidde i en funktion som projektleder, hvor han kan regne og styre egne projekter – gerne med ansvar for flere medarbejdere. For profilen har det stor betydning, at han kan udfordre sig selv i sit arbejde, og at han føler, han vokser i den rolle, han har. På den længere bane synes han, det kunne være særdeles spændende at få endnu højere grad af ledelsesansvar. 

 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 km
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Konstruktionsingeniør

Nuværende fagområde

Projekteringsleder

ID-nummer 004524

Profil
 • 4 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Bærende konstruktioner
 • Bemandingsplanlægning
 • Beregning / Kalkulation
 • Beton
 • Bro-konstruktioner
 • Konstruktioner
 • Kundekontakt
 • Kvalitetssikring
 • Personaleansvar
 • Projektledelse
 • Strategiudvikling
 • FEM
Superbruger
 • ArchiCAD
 • AutoCAD
 • Solid Edge
 • MathCAD
 • Navision
 • SketchUp
 • MATLAB
 • Inventor
 • DIALux
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Profilen er uddannet Diplomingeniør i Bygningsdesign med speciale i bærende konstruktioner. Profilen har taget en overbygning som forretningsingeniør, hvor hun har dygtiggjort sig inden for planlægning, økonomi, kommunikation og ledelse.

 

Profilen har efter endt uddannelse kort arbejdet i en projektstilling hos en rådgivende ingeniør virksomhed og har siden 2014 arbejdet hos en producent. Her blev profilen ansat som konstruktionsingeniør, hvor arbejdet bestod i at lave statiske beregninger af betonelementer, men blev efter 1.5 år tilbudt stillingen som tegnestueleder. Senest har profilen også fungeret som projektleder på større projekter. Projekttyperne er konstruktioner inden for beton, som f.eks. betonelementer til byggeri, broer eller tunneler.

 

Profilens ansvarsområder er bl.a.:

-          Planlægning af opgaver og tid

-          Ugentlige tegnestuemøder

-          Afholdelse af MUS

-          Rekruttering

-          Planlægningsmøder med ledelse, sælgere, montører, projektleder og produktion

-          Kundekontakt

-          Kvalitetssikring

-          Projektledelse

 

Som tegnestueleder fungere profilen som bindeled mellem salg, produktion og montage, og har kontakten til alle tre afdelinger samt kunden på større projekter.

 

Profilen har en struktureret tilgang til sit arbejde, med en stor ordenssans og tager initiativ samt er proaktiv ift. at nå målene og skabe gode resultater. Derudover er profilen god til at komme med nye idéer og løsninger til optimering af f.eks. processer. I den forbindelse har profilen haft ansvaret for at opkvalificere virksomhedens IT løsninger, hvor hun bl.a. har introduceret en app til brugen af kontrol og kvalitetssikring på byggepladsen, hvilket er i gang med at blive implementeret.

 

Af særlige resultater nævner profilen, at de har nedsat et bestemt type projekts løbetid ned til en 1/5 af hvad det var til at starte med. Dette er blevet gjort i løbet af en periode på 2 år og ved at have stor fokus på, hvordan betonelementer blev samlet på pladsen, hvordan dette gjordes smartere og hvordan dette kunne synliggøres gennem hele projektforløbet. Her arbejdede profilen i et team, hvor profilen repræsenterede tegnestuen, som havde til opgave at optimere denne proces. 

 

Karrieredrømme

Profilen er særlig passioneret omkring at løse udfordringer, have den direkte kontakt til kunden og komme ud og se det der bliver lavet i virkeligheden. Derfor ville en stilling som byggeleder eller projektleder, hvor der afveksling i kontorarbejde og være ude på pladsen, være særlig interessant. Om det er hos en rådgivende ingeniør virksomhed, entreprenør eller producent er ikke afgørende.

 

En stilling som tegnestueleder ville også være interessant så længe det er på et niveau, hvor der er større fokus på personaleledelse, strategisk indflydelse, udvikling og evt. indeholdt projektledelse.

 

Generelt er profilen ikke bange for udfordringer og er derfor heller ikke fastlås på titel. 

 

Profilen er bosat i Århus området, og ønsker at arbejde så tæt på hjem som muligt.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 km
RENT A BRAIN

Uddannelse

Projektleder

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 002460

Profil
 • 23 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • BIM
 • Byggeledelse
 • Elinstallationer
 • Fagledelse
 • Håndværksmæssig baggrund
 • Installationer
 • Økonomi
 • Økonomistyring
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • VVS installationer
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Revit
 • AutoCAD
 • NavisWorks
 • Calwin
 • Navision
 • C5
 • Solibri

Beskrivelse af kandidaten

Profilen har en bred erfaring som bl.a. entrepriseleder, produktionschef, projektleder, projektchef, facility manager og BIM/VDC konsulent. Sammen giver det 23 års erfaring i entreprenørverden. Profilens kernekompetencer er inden for bygge og anlæg og Facility management (teknikentrepriser, hovedentrepriser og totalentrepriser).

 

Profilen trives i et miljø med spændende og udfordrende opgaver og er passioneret fagligt af at gøre en forskel, ved at tjene penge på bundlinjen samt udvikle nye metoder og processer.

 

Profilen har bl.a. opnået følgende resultater:

 • Profilen har på 4 måneder vendt en afdeling fra at have et større minus på bundlinjen, til at have en meromsætning på 5 mio. kr. Dette har kunne lykkes gennem forskellige optimeringstiltag igangsat af profilen, og som stadig bliver brugt i dag.
 • Profilen var en af de første i Danmark til at beskæftige sig med BIM og VDC området, hvor han havde til opgave, at rådgive bygherren og driftansvarlige omkring det digitale byggeri ift. bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer.

 

Profilen ønsker at kunne bidrage med sine gode lederegenskaber og stå i spidsen for spændende projekter som f.eks. bygherrerådgiver, projektchef eller facility manager. 


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

25 – 50 km
RENT A BRAIN

Uddannelse

Teknikumingeniør

Nuværende fagområde

Strategi- og forretningsudvikling

ID-nummer 004527

Profil
 • 44 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Bestyrelsesarbejde
 • Forhandling
 • Kommunikation
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Konflikthåndtering
 • Kontraktforhandling
 • Partneringaftaler
 • Produktudvikling
 • Rådgivning
 • Strategiudvikling
Superbruger
IT-kompetencer

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten er en strategisk profil, der med +40 års erfaring fra bygge- og anlægsbranchen ved, hvad der skal til for at udvikle en virksomhed internt og eksternt samt skabe nye forretningsområder og samle partnere med forskellige interesser til én enhed. Konsulenten vil kunne indgå som en stærk sparringspartner for såvel direktion som for bestyrelser i forhold til udviklingsstrategier og brancheforhold samt bruge sin store viden til at afdække og lede udviklingen af nye og fremtidsorienterede forretningsområder og koncepter.

 

Udover en baggrund som ingeniør har konsulenten videreuddannet sig inden for finansiering og bestyrelsesarbejde samt tilegnet sig en betydelig praktisk viden inden for jura. Sammen med sin store viden og erfaring gør det konsulenten til en yderst kompetent sparringspartner, der kan skabe værdi inden for eksempelvis:

 

 • Forretnings- og markedsudvikling
 • Strategisk samarbejde på nøgleprojekter
 • Partneringaftaler
 • Udbud, herunder lovgivning
 • Forhandlinger og konflikthåndtering
 • Kontrakter
 • Bestyrelsesarbejde

 

Konsulenten er kendt for sine solide faglige kompetencer, som han formår at anvende i en forretningsmæssig forståelse. I et samarbejde vil konsulenten hurtigt skabe tillid og bidrage til et stort overblik, hvor der hele tiden er progression i samarbejdet uden at nogle bliver tabt i processen.


Konsulenten har skabt resultater som ansvarlig på projekter såsom:

 • Udvikling af nyt forretningskoncept for nordisk entreprenørvirksomhed med fokus på samarbejde med den offentlige sektor, hvor konsulenten afdækkede de juridiske begrænsninger og muligheder, lavede analyser af de økonomiske og finansielle forhold og stod for indgåelse af samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere. Konsulenten formåede at se kreative løsningsmuligheder og nåede i mål med en omsætning på +100 mio. på det nye forretningsområde inden for det første år, hvilket var 25% bedre end forventet.
 • Sammenlægning af flere organisationer med det formål at skabe større synlighed og gennemslagskraft. Konsulenten lykkedes i samarbejde med en kollega at lande et solidt forhandlingsresultat med ét samlet fællesskab trods udfordrende forhandlingsforløb. Fællesskabet har opnået den ønskede synlighed og har dokumenteret sin levedygtighed, hvilket skabte stor tilfredshed for de involverede parter.

Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 km
RENT A BRAIN

Uddannelse

VVS installatør

Nuværende fagområde

Projektleder

ID-nummer 002453

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Byggeledelse
 • Kvalitetsstyring
 • Projektledelse
 • VVS installationer
 • Tilsyn
Superbruger
IT-kompetencer
 • MS-Office
 • Projektweb
 • Dalux
 • Calwin

Beskrivelse af kandidaten

Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som VVS-Rørsmed, VVS-tekniker og VVS-installatør. Konsulenten har siden 90'erne arbejdet hos teknik-entreprenører. Hans seneste ansættelsesforhold var hos en af landets største, hvor han har været ansat som projektleder og afdelingsleder på VVS-området. Konsulenten har blandt andet fungeret som projektansvarlig på nogle af de mest komplicerede VVS-projekter i landet.

 

Konsulenten arbejder ud fra principper om grundighed, ærlighed og økonomisk bevidsthed. Profilen stortrives i en rolle som projektleder, hvor han kan tage det økonomiske ansvar for projektet og se ind på optimeringsmuligheder for der igennem at skabe værdi for virksomheden. Konsulenten får i branchen ros for sin pålidelighed, faglighed, pragmatiske tilgang og er af flere blevet anbefalet som værende en skarp projektleder med økonomisk sans.

 

 

Konsulenten har bl.a. skabt følgende resultater:

 • Har afleveret mange projekter med tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende resultater, hvor profilen har fået det maksimale ud af projekterne rent økonomisk og samtidig haft et godt samarbejde med kunderne samt de involverede rådgivere.
 • Konsulenten har eksempelvis været projektleder på Skejby Sygehus, hvor der blev opnået en større samlet margin på en væsentligt større omsætning end forventet. Konsulenten formåede i projektgranskning at opjustere indtjeningen med omkring 1 mio. kr.

 

Konsulenten er startet op som freelancer med det formål at hjælpe virksomheder med at nå helt i mål med projekterne på en god måde og derved skabe lønsomhed på projekterne. Konsulenten kan komme ind på et projekt fra start og sikre den helt rigtige retning, eller konsulenten kan komme ind hvis et projekt er ved at løbe af sporet. Uanset situationen og omstændighederne vil konsulenten hurtigt kunne sætte sig ind i projektet og skabe værdi. Konsulenten kan fungere som projektleder med det overordnede ansvar, og han kan sidde med mere afgrænsede ansvarsområder som kvalitetssikring, tilsyn eller generel opfølgning på VVS-projekter. Konsulenten vil dermed være et værdifuldt aktiv for både bygherrer, rådgivere og entreprenører.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 km