Tilbage

Kandidatliste

Profilrekruttering - dygtige kandidater til fastansættelse

I mind udvælger vi dygtige kandidater, som sidder i et godt job i dag, men som er klar på at rykke for den helt rigtige karrieremulighed. Den hjælper vi kandidaterne med at finde. Det gør vi ved at indgå et dybt samarbejde med dem, hvor vi afdækker deres motivation og resultater for at sikre kvaliteten. Vi kalder det profilrekruttering.

 

Find nogle af de kandidater, som vi samarbejder med ved at vælge "Fastansættelse" i nedenstående. Vi samarbejder også med kandidater, som ikke ønsker at komme på kandidatlisten af hensyn til fortroligheden, så kontakt os for det fulde overblik over kandidater, som vi samarbejder med.

Rent a Brain - dygtige konsulenter til indleje

Udover kandidater til fastansættelse har vi etableret samarbejde med nogle af de dygtigste konsulenter, som vi har afdækket grundigt og indhentet referencer på. De konsulenter kan man leje ind gennem os til kortere eller længere projektansættelser. Konsulenterne arbejder typisk som freelancere. Find konsulenterne under "Indlejning". Vi hjælper også med at finde vikarer, hvor vi via vores netværk finder en ledig og dygtig teknisk profil, såfremt der ikke er en freelancer ledig, der matcher jeres behov.

Vælg profiler fra byggebranchen eller industrien


Branche
Ansættelsestype
Uddannelse
Nuværende fagområde
Min. erfaring
Region
PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Konstruktionsingeniør

Nuværende fagområde

Anlægsingeniør

Profil
 • 5 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Bærende konstruktioner
 • Beregning / Kalkulation
 • Beton
 • Dimensionering
 • Dokumentation
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Konstruktioner
 • Konstruktion (Større Anlæg)
 • Drift & vedligehold
Superbruger
IT-kompetencer
 • Lusas Bridge
 • AutoCAD
 • MATLAB

Udadvendt anlægsprofil med speciale i konstruktioner

Kandidaten er uddannet civilingeniør for 5+ år siden med fokus på byggeteknologi. Kandidaten sidder i dag i et job som anlægsingeniør og har en generalistrolle med opgaver inden for drift og vedligehold af bro- og tunnelkonstruktioner, herunder tilsyn, eftersyn og udarbejdelse af udbudsmateriale. Herforuden er kandidaten projektleder på mindre projekter og varetager kontakt til bygherre, koordinering af faggrupper, prisoverslag og udarbejdelse af rapporter.

 

Tidligere har kandidaten varetaget en rolle, hvor den primære arbejdsopgave var at lave statiske beregninger, dokumentation og tegningsmateriale til hovedsageligt betonkonstruktioner. Projekterne var anlægsprojekter, herunder broer, pumpestationer og støttevægge.

 

Kandidaten opleves som udadvendt, omhyggelig og punktlig.

 

Af resultater kandidaten har skabt gennem sin karriere kan nævnes

Et broprojekt hvor kandidaten dimensionerede hele broen fra fundamenter til brodæk. Projektet var udfordrende, fordi broen skulle skubbes på plads og ikke blev støbt samme sted, som den skulle stå. Her var kandidaten ansvarlig for alle beregningerne, og det tog en del forhandlinger for, at det blev et projekt, som kandidaten kunne stå inde for. Resultatet blev godt og kandidaten fik ros fra flere af dem, der havde været involveret i det.

 

Herudover har kandidaten været projektleder på et andet broprojekt, hvor komponenter på broen skulle udskiftes. Her tog kandidaten styringen af projektet, fik koordineret de forskellige faggrupper og udarbejdet materiale, der kunne tilgodese alle faggrupperne.

 

Karrieredrømme

Kandidaten drømmer om fortsat at arbejde med konstruktioner, enten nybyg eller renovering, og i en dynamisk hverdag med forskellige opgaver og kommunikation med mange interessenter. En ny karrieremulighed kan se ud på mange måder, men fælles for dem er, at det er en udadvendt rolle som generalist med varierende opgaver. Det kunne eksempelvis være en rolle, hvor kandidaten kan udvikle sig til at blive projektleder.

 

Kandidaten er bosat i Københavnsområdet.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Jonas Fusager
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6609
jof@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

VVS installatør

Nuværende fagområde

VVS-ingeniør

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • VVS installationer
 • Ventilation
 • Tekniske installationer
 • Projektering
 • Kloak
 • Fagtilsyn
 • Fagledelse
 • Byggeledelse
Superbruger
IT-kompetencer
 • Revit
 • AutoCAD
 • Be10
 • MS-Office

Projekterende VVS-ingeniør med praktisk baggrund og rådgiver-erfaring

Baggrund:

Profilen er uddannet VVS-montør, kloakmester og VVS-installatør. Derudover har profilen suppleret sin viden med kurser inden for sikkerhedskoordinering, beregning og økonomi.

Profilen har i en årrække arbejdet som VVS-montør inden profilen startede hos en rådgivende ingeniør-virksomhed for +3 år siden. Profilen har i rollen her fået erfaring med projektering, byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning. Profilen har både arbejdet med opgaver inden for nybyg og renovering og projekterne spænder fra forbrændingsanlæg, varmeværker, boliger, undervisning og hospitaler. Af fagområder har profilen rig erfaring med VVS, herunder vand, varme, sanitet, kloakering, LAR, sprinkler, ventilation og energi.

Profilen er velbevandret i eksempelvis Revit, AutoCad, Excel og BE10.

 

Profilen har i sin karriere skabt følgende resultater:

Profilen har succesfuldt bygget bro mellem to forskellige afdelinger samt været initiativtager på at få mere LAR ind i projekterne. Desuden er profilen typisk den kolleger henvender sig til med tekniske spørgsmål inden for VVS-området.      

 

Karrieredrømme:

Profilen vil meget gerne udvikle sine kompetencer inden for det brede VVS-område, herunder fortsætte med opgaver inden for projektering, fagtilsyn, byggeledelse, projektopfølgning samtidig med at profilen påbegynder en udvikling som begyndende projektleder. Det er vigtigt for profilen at karrieremuligheden indeholder en god variation i projekttyper og at der er projekter af mere kompleks karakter.

Profilen er som udgangspunkt interesseret i små og mellemstore virksomheder i rådgiver- og entreprenørbranchen.

Kandidaten er bosiddende i det østjyske.  


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Jonas Fusager
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6609
jof@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Civilingeniør

Nuværende fagområde

BIM/VDC Ingeniør

Profil
 • 6 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • 3D-modellering
 • BIM
 • IKT
 • IKT-ledelse
 • VDC
Superbruger
 • Revit
 • Synchro Pro
 • Tilos
 • NavisWorks
IT-kompetencer
 • Dynamo
 • AutoCad Civil 3D

Stærk VDC/BIM/IKT profil 

Profilen er uddannet bygningskonstruktør, og har efterfølgende læst en kandidatgrad i ledelse og information i byggeri. Profilen har 6 års erfaring primært fra rådgiver og entreprenørbranchen. Efter bygningskonstruktøren fungerede profilen som byggeleder i 2 år med anvendelse af digitalisering på byggepladser og efter sin kandidatuddannelse har profilen været VDC/BIM specialist.

 

Profilen arbejder med IKT-aftaler, tidsplaner & visualiseringer til tilbud i tidlig design fase, og udførelse (herunder både hoved- og detailtidsplaner og overvågning/opfølgning). Dette har skabt fremdrift i egen organisation, men også for bygherre og andre fagfolk. Profilen samarbejder bl.a. med tilbudsafdelingen om at skabe 3D-, 4D- og 5D af komplekse aktiviteter og konstruktioner (visualisering), samt udarbejdelse af projektspecifik IKT-ydelsesbeskrivelser for processer og arbejdsmetoder for at opnå bedre tilbudsgivning og projekter. Hertil kommer lokationbaseret planlægning og opfølgning af stade samt analysering af diverse processer som er igangværende under udførelsesfasen. 

 

Profilen er meget passioneret omkring det digitale byggeri, og har en naturlig interesse for IT-programmer, hvilket også gør at profilen er stærk til Revit, Synchro pro, Tilos, NavisWorks, Civil3D, Tekla og Dynamo mfl. Profilen har skabt stærke resultater i sin karriere blandt har vedkommende været tovholder på et omfattende udviklings- og implementeringsarbejde med at indføre digitale tiltag i en byggeledelsesafdeling, hvilket skabte stor værdi. Profilen har i sin karriere været tilknyttet større byggerier og infrastruktur/anlægsprojekter.

 

Karrieredrømme 

Fremadrettet vil profilen gerne være med til at skabe værdi og gøre en forskel. Vedkommende vil gerne projektere, men ikke udelukkende sidde med 3D modellering. Vedkommende har et ønske om at udføre praktisk BIM/VDC og at kunne dække større behov, herunder at skabe økonomiske gevinster for organisationen samt at forretningsudvikle, med innovative VDC/BIM/IKT løsninger.  


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Civilingeniør

Nuværende fagområde

Energi

Profil
 • 10 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Energi
 • Indeklima
 • VVS installationer
 • Beregninger / Kalkulation
 • FEM
 • Projektering
 • Fagledelse
 • Energirammeberegninger
Superbruger
 • ISVE
 • MATLAB
 • Revit
 • AutoCAD
 • MS-Office
IT-kompetencer

Stærk fagspecialist i Energi- og Indeklima

Kandidaten er uddannet Civilingeniør i 2008 med forskellige efterfølgende videreuddannelser som eksempelvis projektlederuddannelsen.

Karrieren startede med en rolle som VVS-Ingeniør hos en rådgivende ingeniør, hvor kandidaten lavede energiberegninger og simuleringer. Med tiden drejede rollen mere og mere i retning af Energi og Indeklima, og nu besidder kandidaten en funktion som specialist og fagleder inden for netop dette felt. Typisk arbejder kandidaten som specialist på virksomhedens største og mest komplekse projekter (primært alle typer af totalentrepriser), hvor han særligt er med i projekternes opstartsfase med henblik på at rådgive byggeriets forskellige interessenter.

Som rådgiver har kandidaten ansvar for at efterleve bygherres ønsker, samtidig med at projektets energiramme overholder reglerne i bygningsreglementet. For at eftervise disse krav laver kandidaten indeklimasimuleringer og energirammeberegninger, og efterfølgende sørger vedkommende for at formidle resultaterne i form af en skriftlig overlevering til bygherre og kommuner. 

 

 

Af særlige resultater kan nævnes:

Et sygehusprojekt, hvor kandidaten introducerede en utraditionel klimatiseringsstrategi til at holde en stabil temperatur i en bygning, hvor der ikke var plads til ventilation. Man var derfor tvunget til at finde en alternativ løsning. Projekteringen af netop dette anlæg er sjælden, men resultatet blev tilfredsstillende og viste sig at være den helt rette løsning for projektet, hvorfor kandidaten naturligvis blev mødt af en meget glad kunde/bygherre. 

Desuden er det værd at fremhæve, at kandidaten i samarbejde med andre fagprofiler har udarbejdet en branchevejledning / projekteringsvejledning for ventilation, som nu er alment kendt og gyldig i branchen.

 

 

Motivation og ønsker til fremtidig karriere:

Kandidaten er motiveret for konstant at udvikle sit faglige niveau og savner faglig sparring i sin nuværende virksomhed. Kandidaten vil gerne fortsætte i en rolle som fagspecialist og energi- og indeklimarådgiver, men i en ingeniørvirksomhed, hvor der rent strategisk stræbes efter at nå et endnu højere niveau fagmæssigt inden for Energi og Indeklima.

 

 

Kandidaten er bosat i Midtjylland


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Stine Dahl Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6612
sdn@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

El-installatør

Nuværende fagområde

El-ingeniør

Profil
 • 15 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Elinstallationer
 • Projektering
 • Projektledelse
 • Salg
 • Kvalitetssikring
 • Kundekontakt
Superbruger
IT-kompetencer
 • Caddy++
 • MS-Office

Fagtung el-ingeniør med projektleder- og leder-erfaring fra rådgivende ingeniør

 

Baggrund:

Profilen er uddannet el-installatør for godt 15 år siden og har desuden en baggrund som elektriker.

Profilen har efter endt uddannelse udelukkende erfaring fra rådgivende ingeniør med fokus på projektering, koordinering, projektledelse og ledelse. Profilen har haft god progression i sin karriere og har således arbejdet som fagingeniør, projektleder og leder for et mindre team. På projektsiden har profilen været ansvarlig for projekter inden for blandt andet skoler, institutioner, kontor og boliger som varierer fra helt store projekter til mindre opgaver. 

 

Profilen har i sin karriere skabt følgende resultater:

Profilen har flere gode succeshistorier med sig i bagagen inden for projektledelse, faglig kvalitetssikring samt ledelse.  

 

Karrieredrømme:

Profilen er interesseret i karrieremuligheder hos en rådgivende ingeniør/arkitekt, entreprenør eller bygherre som indeholder ledelse gerne kombineret med projektledelse, projektering, fagkoordinering og/eller projekteringsledelse.

 

Kandidaten er bosiddende nord for København


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Jonas Fusager
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6609
jof@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Konstruktionsingeniør

Nuværende fagområde

Anlægsingeniør

Profil
 • 5 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Anlæg
 • Kloak og afløb
 • Kvalitetssikring
 • Projektledelse
Superbruger
IT-kompetencer

Ambitiøs projektleder med bred viden inden for afløbsteknik

Baggrund:
Profilen er uddannet bygningsingeniør. Derudover har profilen suppleret med en projektlederuddannelse samt kurser inden for microstation og entrepriseret.
Profilen har de seneste godt 5 år arbejdet hos en rådgivende ingeniør som anlægsingeniør med fokus på projektering og intern projektledelse inden for afvanding, kloakering, LAR, pumpestationer og vandforsyningsledninger. Dette område fylder ca. 60% i jobbet.
Derudover sidder profilen med kontakt til bygherre og myndigheder, byggeledelse og ekstern projektledelse, byggemøder, tilsyn og udbudsmateriale. Dette område fylder ca. 40 % i jobbet.
Profilen sidder med en blanding af byggeprojekter og infrastrukturprojekter og har eksempelvis siddet med blandt andet boliger, parkeringspladser, veje og cykelstier. Projekterne varierer mellem de helt små opgaver til mellemstore projekter op til 75 mio. i entreprisesum.

Profilen har i sin karriere skabt følgende resultater:
Profilen har ofte fået anerkendelse fra leder og bygherrer for vedkommendes effektivitet og hans positive tilgang på opgaver og projekter.

Karrieredrømme:
Profilen vil gerne fortsætte sin udvikling som projektleder hos en rådgivende ingeniør-virksomhed og vil på sigt gerne sidde med mellemstore og store projekter eller komplekse sager op til 200 mio. i entreprisesum. For profilen er det vigtigt er der er en god balance mellem projektering og projektledelse som hver gerne må fylde omkring 50 pct. i jobbet evt. kombineret med en mentor-rolle.
På den lidt længere bane vil en karrieremulighed som teamleder være attraktivt. 

Kandidaten er bosiddende i København.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Jonas Fusager
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6609
jof@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

El-installatør

Nuværende fagområde

El-ingeniør

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Projektering
 • Projektstyring
 • Fagtilsyn
 • Kundekontakt
 • Kvalitetssikring
 • Elinstallationer
Superbruger
IT-kompetencer
 • Caddy++
 • Microstation
 • MS-Office

El-ingeniør med projektleder-ambitioner

Baggrund:

Profilen er uddannet el-installatør i 2014 suppleret med en baggrund som elektriker i 5 år.

Profilen har senest 3 års erfaring fra en større rådgivende ingeniør med fokus på projektering, koordinering, fagtilsyn og begyndende projektledelse. Profilen har primært siddet med opgaver i lufthavnen, men har også erfaring fra enkelte boligprojekter. Fagligt inden for el har profilen fokus på el-tavler + kabelomlægning. Profilen kan både tegne og beregne.

 

Profilen har i sin karriere skabt følgende resultater:

Profilen har fået ros og anerkendelse fra et stort projekt, hvor profilen har været med til at løfte kvaliteten gevaldigt inden for el-området og for at gå ekstra skridt for at lave komplet dokumentation og følge sine opgaver helt til dørs. Tid og økonomi er overholdt på alle projekter profilen har været involveret i.

 

Karrieredrømme:

Profilen ønsker at arbejde hos en rådgivende ingeniør, teknikentreprenør, industrivirksomheder eller off-shore, hvor profilen kan sidde med en bred pallette af opgaver, herunder eksempelvis projektering, fagtilsyn, kundekontakt og projektledelse.

Kandidaten er bosiddende syd for København


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Jonas Fusager
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6609
jof@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Byggeledelse
 • Byggepladstilsyn
 • Fagtilsyn
 • Kommunikation
 • Kontrakter
 • Kundekontakt
 • Kvalitetssikring
 • Økonomi
 • Procesledelse
 • Projektgennemførelse
 • Projektledelse
 • Projektstyring
 • Tidsstyring
 • Tilsyn
 • Tilbudsgiving
 • Håndværksmæssig baggrund
Superbruger
IT-kompetencer

Målrettet og kommunikerende projektleder med fokus på det gode samarbejde og forretning

 

Kandidaten er uddannet bygningskonstruktør og har en baggrund som tømrer. Efter endt uddannelse har han taget flere efteruddannelser indenfor blandt andet sikkerhedskoordinering og DGNB. Kandidaten har de seneste 3+ år siddet i roller som entrepriseleder og projektleder hos entreprenørvirksomheder.

 

Projekterne han har beskæftiget sig med har været nybyggeri af boligbyggeri, herunder rækkehuse og lejligheder fra 30 - 500 mio. i entreprisesum. Kandidaten har erfaring fra både indledende og udførende faser. I de indledende faser har han haft ansvar for projektudvikling, salg, kontrahering og udarbejdelse af salgsmateriale til udbud. I de udførende faser har han haft ansvar for bygge- og projektledelse, herunder daglig ledelse af håndværkere, koordinering, KS og økonomiansvar både på enkelte fag og for et overordnet projekt.

 

Resultater

 

Gennem sin karriere har kandidaten skabt gode resultater. Blandt andet har han vendt et underskud til et markant overskud. Kandidaten nævner selv, at det er hans evne til at skabe dialog mellem mennesker og sikre et optimalt samarbejde, der gør, at han lykkes. Han var med til at sætte struktur på forretningen og procesgangene og vinde medarbejdernes tillid. Processen har lært ham at arbejde meget selvstændigt.

 

Karrieredrømme

 

En karrieremulighed for kandidaten kan se ud på forskellige måder, men centrerer sig om processtyring og dialog med mennesker. Han motiveres af at være en del af et veletableret og kompetent team, som han kan sparre fagligt med andre og hvor der hersker frihed under ansvar. En karrieremulighed kan eksempelvis indeholde projektledelse, salg, tilbudsgivning og projektudvikling.

 

Geografi: Midt- og Sydjylland.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Caroline Søgaard Møller
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6614
csm@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 4 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Byggeledelse
 • Bygherrerådgivning
 • Etageejendomme
 • Projektledelse
 • Udbudsmateriale
 • Håndværksmæssig baggrund
Superbruger
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • Revit

Ambitiøs og selvkørende projektleder med tømrerbaggrund

 

Kandidaten er uddannet tømrer og har drevet egen virksomheden gennem 10 år. Han er senest uddannet bygningskonstruktør og har +4 års erfaring med projekt- og byggeledelse. Han har den seneste årrække været ansat som projektleder hos et rådgivende ingeniørfirma, hvor han primært har arbejdet med renovering af andels- og ejerforeninger. Kandidaten kører sine projekter selvstændigt og har blandt andet ansvar for projektering, tid, økonomi, kvalitet og styring af alle fagentrepriserne.

 

Kandidaten jonglerer med flere byggeprojekter sideløbende. Foruden en del småsmager og tilsyn har kandidaten i dag gang i fem større byggesager, hvoraf to er byggesager på henholdsvis 25 og 30 mio. kr. Kandidaten er vant til en udadvendt rolle idet han både har en rådgivende funktion men ligeledes også selv indhenter en stor del af egne projekter.

 

Kandidaten beskriver sig selv som dedikeret, ambitiøs og empatisk. Kandidaten er en stærk kommunikator, som kan begå sig både hos kunder og på byggepladsen. Han er projektlederen, som kollegerne opsøger for faglig sparring. 

 

Resultater

Kandidaten har gennem sin karriere været en del af flere spændende projekter, som er blevet kørt i mål inden for aftalt økonomi og tid og med et tilfredsstillende resultat. Et eksempel er et omfattende renoveringsprojekt: totalrådgivning ved energirenovering af tag, renovering af kviste samt efterisolering af taglejligheder. Projektet var en stor succes, som resulterede i en yderst tilfreds kunde.

 

Kandidaten har haft en spændende progression i sin nuværende ansættelse, idet han er gået fra at sidde med små byggesager til i dag udelukkende at sidde med større og mere komplekse byggesager.

 

Karrieredrømme

Kandidaten drømmer om at videreudvikle og dygtiggøre sig yderligere inden for projektlederfaget, herunder på sigt også daglig ledelse af kollegaer og mandskab. Drømmejobbet indeholder muligheden for på sigt, at få internt ansvar i forretningen, f.eks. med personale- eller salgsansvar. Det kunne også være i en rolle, hvor kandidaten tog førertrøjen på, og førte forretningen videre ind i et niche område. Kandidaten er åben for muligheder hos både en rådgiver, entreprenør eller developer. Kandidaten ønsker at beskæftige sig med byggesager på + 25 mio. kr. og vil gerne følge projekterne fra start til slut. Kandidaten vægter ligeledes fokus på faglig udvikling højt.  

 

Geografi: Københavnsområdet


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Caroline Søgaard Møller
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6614
csm@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Maskinmester

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 10 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Projektledelse
 • Elinstallationer
 • Konstruktioner
 • Kundekontakt
Superbruger
IT-kompetencer

Dygtig projektleder – ”det handler om planlægning og mennesker”

 

Profilen har arbejdet som maskinarbejder i en årrække og efterfølgende uddannet sig til maskinmester, hvilken han færdiggjorde for godt 10 år siden. I forlængelse af sin maskinmesteruddannelse tog profilen også el-installatør autorisation.

 

I sin efterfølgende karriere har profilen arbejdet som ingeniør i en PTA-afdeling, som projektleder hos en maskinfabrik og fungerer i dag som sitemanager.

 

Profilen er udadvendt og kommunikerende og får af kollegaer og samarbejdspartnere ros for især sine evner til at planlægge og til at få menneskene på projekterne til at fungere godt og fungere sammen.

 

Af resultater profilen har skabt i sin rolle som projektleder er det særligt værd at fremhæve et projekt på et biodiesel anlæg som skulle vedligeholdes. Forberedelsen til udskiftning af tankene varede i ½ år. Selve eksekveringen havde de en uge til, hvor anlægget skulle lukkes ned. Mange vurderede det til at være en urealistisk kort frist. De blev færdig 4 dage før tid til stor begejstring for alle parter. Det blev et økonomisk rigtig godt projekt for alle involverede parter. Resultatet skyldes især profilens evne til at skabe et godt samarbejde med kunden og en tæt kontakt med smedene som fik ejerfornemmelser over projektet.

 

Profilen har siddet med diverse installationsprojekter og har kompetencer indenfor sikkerhed på pladserne, el, vindmøller, biodiesel, kraftværker, gaskedler, CNC og kendskab til brand, ventilation, CTS og SCADA mf..

 

I sin næste stilling er det vigtigt for profilen at komme til et firma hvor dialogen er fri, han kan få modspil og hvor frihed og ansvar følges ad. Drømmen er en rolle som projektleder i industrien eller byggebranchen.

 

Profilen er bosat i midtjylland.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

125 – 150 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Caroline Søgaard Møller
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6614
csm@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Teknisk assistent

Nuværende fagområde

Teknisk designer

Profil
 • 15 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Konstruktion (Større Anlæg)
 • Smed el .lign. baggrund
 • Tilbudsgiving
Superbruger
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • Inventor
 • Inventor Vault
 • SolidWorks

Alsidig konsulent med stærke 2/3D evner 

Kandidaten er uddannet teknisk assistent, maskinsnedker og senest CAD tekniker i 1996. Udover dette har han en del kurser inden for metal bl.a. Svejsning / co2 / tig /gas-ilt / elektrode, alm. smede arb., pladebukning/udfoldning, manuel og CNC drejning/fræsning CAD/CAM, samt CNC rep./vedligehold.

 

Kandidaten er yderst kompetent til 3D konstruktion og har +15 års erfaring. Programmæssigt er han meget stærk i AutoCAD samt Inventor og Solidworks. Han har konstrueret en lang række forskellige produkter bl.a. gasturbiner, kraftvarmeanlæg og indenfor offshore branchen. Kandidaten har også erfaring med kalkulation, tilbudsgivning, manuel fremstilling og opsætning af CAD.

 

Kandidaten er mulig at indleje til projektansættelse i et geografisk stort område; Midtjylland (Århus + 30 min, Skanderborg, Horsens, Vejle og Kolding) samt Esbjerg + 30 min. Eller andet efter nærmere aftale.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

100 – 125 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Diplomingeniør

Nuværende fagområde

Konstruktionsingeniør

Profil
 • 10 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Bærende konstruktioner
 • Byggeledelse
 • Byggepladstilsyn
 • Projektering
 • Dimensionering
 • Detailprojektering
 • Projektledelse
 • Fagledelse
Superbruger
IT-kompetencer
 • Robot
 • Revit
 • AutoCAD

 

Stærk konstruktionsingeniør med lysten til at udvikle sig inden for projektlederfaget 

Profilen er uddannet diplomingeniør og har +10 års erfaring. Efter endt uddannelse blev profilen ansat hos en rådgivende ingeniør. Her starter vedkommende som klassisk fagingeniør med at projektere, dimensionere og regne på detailbutikker samt større enfamilieshuse. Efterfølgende bliver profilen tilknyttet et større projekt hvor vedkommende udover at projektere, dimensionere og tegne også varetager byggeledelsen. Profilen har i sin karriere altid været ansat i rådgiverbranchen, og har beskæftiget og specialiseret sig i tre områder, som har fyldt lige meget af profilens tid.  

 

Første område er projektering af byggemodning. Dette har været både til private (etagebyggeri, projektsalg etc.) og offentlige aktører typisk boligforeninger. På projekterne fungerer profilen som projektleder og har den strategiske ledelse af de tilknyttede kollegaer på projektet. Ud over rollen som projektleder, er profilen med fra indledningen i projekterne omkring aftaler om afregning, til projektering af fundament og forsyningsforhold samt valg af forsyningsløsning optimering og afregning af denne.

 

Det andet område er landsbyggefonden. Her er profilen med fra A-Z. Til at starte med sikrer profilen, at de diverse undersøgelser foreligger og dernæst udregner profilen et overordnet budget for projektet. Profilen står derefter for projekteringen og indhenter herefter tilbud/budget fra håndværkere.

 

Det tredje område er statiske beregninger som fagingeniør, hvor profilen projekterer og dimensionere på konstruktioner herunder også kloak og fundamenter.

 

Resultater opnået

 • Profilen var fagleder på konstruktioner og kloak på et gammelt lager og distributionscenter, som blev omdannet til 180 boliger på 7 etager med den højeste konsekvensklasse. Profilen stod for projektering og dimensionering samt koordinering med de andre fag. Projektet blev afleveret til tiden og kun et betonelement skulle tilpasses. Dette var profilen stærkt medvirkende til ved hele tiden ikke at miste overblikket og kontinuerligt granske leveringerne fra betonelementfabrikken.
 • På et projekt hvor +150 rækkehuse skulle have nye tekniske installationer (EL, VVS, vand, varme, Fibernet) stod profilen for omlægning og afklaring med forsyningsselskabet. Derudover varetog vedkommende også koordinering mellem de forskellige faggrene, og var løbende på pladsen for koordinere om nogle elementer skulle ændres. Blandt andet på grund af kandidatens evne til at koordinere og følge op, blev projektet leveret til tiden og til budget.  

 

Fremtidige karriere

Kandidaten varetager for nuværende en rolle som mentor og fagleder for konstruktioner samt er overordnet projektleder på små og mellemstore-projekter. Fremadrettet vil kandidaten gerne udvikle sig endnu mere som projektleder, og være overordnet projektleder på store projekter herunder bolig, erhverv, offentligt etc.

 

Kandidaten er bosat i Syddanmark.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

VVS-ingeniør

Nuværende fagområde

Ventilationsingeniør

Profil
 • 10 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Tilbudsgiving
 • Projektledelse
 • Projektering
 • Tilsyn
 • Salg
 • Ventilation
 • Indeklima
Superbruger
IT-kompetencer
 • MS-Office
 • Be15
 • AutoCAD
 • MagiCAD

Pragmatisk ventilationsprofil med 10 års erfaring

 

Profilen er uddannet bygningsingeniør med speciale i installationer. 

 

Profilen har 10 års erfaring fra entreprenørbranchen og senest fra producent-siden. Profilen har hele sin karriere bevæget sig inden for områder som ventilation, indeklima, varme og køl på bolig-, erhverv- og industriprojekter.

 

Profilen er vant til at drive egne opgaver som projektleder og har således haft det fulde ansvar i processen fra kundekontakt, udarbejdelse af tilbud, indgåelse af aftaler, projektering (beregning af energi/indeklima), projektledelse, tilsyn, opfølgning samt afslutning.

 

Senest har profilen siddet i en rolle, hvor vedkommende har været ansvarlig for tre forretningsområder og fungeret som bindeled mellem produktion, udvikling og salg. Profilen har i den forbindelse stor kontaktflade til rådgiver-siden.

 

Af IT-færdigheder kan nævnes: MS-office, Be15. AutoCad og MagiCad

 

Profilen har i sin karriere skabt følgende resultater

 • Medansvarlig ift. at drive en virksomhed gennem kriseperiode og været med til at forme virksomheden som den ser ud i dag.
 • Er gået fra at have ansvaret til ét forretningsområde til at være ansvarlig for tre forretningsområder.
 • Skabt omsætningsvækst på 55 – 65% på to forretningsområder over en periode på 5 år. Derudover har profilen formået at bringe omkostningerne ned, således at indtjeningen er forbedret.

 

Karrieredrømme

Profilen ønsker at arbejde i rådgiver-branchen – enten hos en mellemstor/stor rådgivende ingeniør-virksomhed eller arkitekt, hvor vedkommende kan udfordre sine kompetencer inden for ventilation, indeklima og energi på bolig- og/eller kontorprojekter.

 

En rolle som bygherrerådgiver inden for ovenstående fagområde vil være interessant. Profilens force er her at vedkommende kan forudse forskelle og udfordringer i byggeprocessen helt ned på produktniveau samt spotte de økonomiske fordele set fra bygherrens perspektiv.

 

Projektering, herunder beregning af indeklimaløsninger samt fagtilsyn vil være spændende for profilen at arbejde med, men ikke et must.         

 

Kandidaten er bosat i Østjylland og er interesseret ikarrieremuligheder i det østjyske.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Jonas Fusager
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6609
jof@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 4 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Byggeledelse
 • Økonomistyring
 • Projektledelse
 • Bygherrerådgivning
 • Projektering
Superbruger
IT-kompetencer

Handlingsorienteret projektleder der brænder for kompleksitet

Kandidaten er uddannet bygningskonstruktør i 2014 og har en baggrund som murer. Kandidaten har 4+ års erfaring, som bygge- og projektleder og har speciale inden for renovering og nybyg af boligbyggeri. Kandidaten har i sine projekter blandt andet haft ansvaret for økonomi, tid, planlægning og koordinering, projektering, kvalitet og ligeledes personaleansvar- og ledelse. Derudover er kandidaten vant til og at begå sig på byggepladsen, hvor kandidaten blandt andet har haft daglig kontakt med bygherren.

 

Kandidaten beskæftiger sig i dag udelukkende med renoveringssager. Kandidaten har det overordnede ansvar for projekterne herunder økonomi, planlægning, sikkerhed, koordinering med styrelser og bygherrerådgivning. Projekterne er typisk i en størrelsesorden fra 0,5-5 millioner DKK.

 

Kandidaten har blandt andet i sin karriere opnået følgende resultater 

 • Sideløbende med at kandidaten fungerede som byggeleder hos en entreprenør erhvervede kandidaten sig konstruktøruddannelsen gennem et e-learning forløb.
 • Kandidaten har på flere totalentrepriser af luksusvillaer haft det totale ansvar. Til tider besværlige bygherrer var tilfredse, og projekterne blev leveret til tiden.

 

Karrieredrømme

Fremadrettet vil kandidaten gerne udvikle sig endnu mere inden for sit område, byggestyring. En karrieremulighed for vedkommende kunne være, at arbejde på større projekter med en stigende grad af kompleksitet. Kandidaten kunne også godt se sig selv blive specialiseret mere ind i ét område, og dygtiggøre sig på dette – hvilken retning det skal være, er dog ikke låst.  

 

Kandidaten er bosat på Sjælland


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

125 – 150 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Caroline Søgaard Møller
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6614
csm@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Civilingeniør

Nuværende fagområde

Civilingeniør

Profil
 • 6 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • HVAC
 • VVS installationer
 • Ventilation
 • Spildevand
 • Energi
 • Indeklima
Superbruger
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • Revit

Talentfuld og skarp HVAC ingeniør

Kandidaten er uddannet civilingeniør i bygningsteknik i 2012 med fagligt fokus på VVS, Ventilation, indeklima og energi. Vedkommende har efterfølgende videreuddannet sig med kurser inden for blandt andet projektledelse.

 

Kandidaten har knap 5 års erfaring som HVAC-ingeniør hos samme rådgiver, hvor vedkommende også har været udsendt som konsulent. I sin rolle har kandidaten siddet med projektering bredt inden for sit felt samt projektledelse af forskellige typer af projekter, herunder diverse erhvervsbyggerier, bolig og industri. Kandidaten er vant til at arbejde i Revit, hvor vedkommende retter modeller og tjekker for kollisioner - dog sidder kandidaten ikke med detaljeringsgrader. Kandidaten er vant til at kommunikere og indgå i teams med andre faggrupper samt interessenter, herunder arkitekter, entreprenører og bygherrer.  

 

På et erhvervsbyggeri på 20.000 m2 har kandidaten fungeret som fagleder på VVS-delen. Her har vedkommende haft ansvaret for to projekterende ingeniører samt 2 tegnere og varetaget den overordnet rolle for faget over for bygherre. Kandidaten har ligeledes været fagleder for VVS og ventilation på et boligprojekt med 115 ejerlejligheder med central placering i København.

 

Kandidaten er mere generalist end specialist og har arbejdet bredt inden for hele det mekaniske område på nær el. Kandidaten har arbejdet 60 % med VVS og 40 % med Ventilation, herunder

 • Varmeinstallationer
 • Vand & spildevand
 • Ventilation
 • Køling og sprinkling

 

 Kandidaten har opnået rigtig gode resultater, blandt andre

 • På et givent projekt skulle kandidaten sørge for en ”lille” afhjælpning på et ventilationsanlæg hos en kunde. Her endte kandidaten med at få en langt større kontrakt med hjem, da kandidaten lavede en forundersøgelse på projektet og fandt frem til, at der kunne opnås stor energibesparelse ved at skifte dele af ventilationsanlæggene. Det gjorde, at kandidaten kunne få et langt større projekt, som gik fra at vare 1 uge til 6 måneder og tilmed på medgået tid. Generelt er kandidaten god til at bruge sin forretningsmæssige forståelse og vedkommende udregnede en Return Of Investment, som skabte tillid hos kunden.
 • Kandidaten var på en intern opgave, hvor vedkommende var med til at effektivisere overleveringen internt i organisationen. Kandidaten lavede en række workshops, hvilket var med til at øge samarbejdet og højne kommunikationen på og omkring projekterne. 

 

Kandidaten er udadvendt og god til at tage dialogen med både interne og eksterne parter. Det gælder også den svære af slagsen. Kandidaten får ofte ros for at være god til at repræsentere virksomheden ude i marken, hvilket både er tilfældet i rollen som projektleder og som konsulent. Vedkommende er meget ambitiøs og er hurtig til at sætte sig ind i ny information/opgaver.

 

Fritiden bliver bl.a. brugt på at være fysisk aktiv med fitness samt socialt samvær med venner og familie. Kandidaten har en passion for at rejse og lave god mad.

 

Karrieredrømme

Kandidaten ønsker at udvikle sig endnu mere i rollen som projektleder og bevæge sig længere væk fra rollen som projekterende fagingeniør – projektering må dog stadig godt fylde noget.

Vedkommende vil inden for en kortere tidshorisont gerne agere overordnet projektleder på de mindre og mellemstore projekter. På de større projekter vil kandidaten gerne varetage fagledelse inden for installationsfaget, som vedkommende allerede gør. På den helt lange bane ønsker kandidaten en overordnet projektlederrolle på større projekter.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Stine Dahl Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6612
sdn@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Tekniker

Nuværende fagområde

Bygherrerådgiver

Profil
 • 12 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • BMS
 • CTS
 • Fagtilsyn
 • Kvalitetssikring
 • Udbudsmateriale
 • Commissioning
 • Dokumentation
Superbruger
 • Honeywell CTS
 • Lonmaker
 • Capture One
IT-kompetencer
 • PC-Schematic

Bygherrerådgiver og projektleder inden for CTS/BMS med 10 års erfaring

Konsulenten er en alsidig CTS/BMS-specialist, der har en baggrund som elektriker og de sidste 10 år har arbejdet med CTS, først som tekniker og sidenhen som projektleder hos en entreprenør. I 2017 startede konsulenten op som selvstændig, hvor en region har brugt konsulenten som bygherrerådgiver.

 

Konsulenten har skabt resultater på projekter som eksempelvis et sygehus med en fagentreprise hvor konsulenten var projektleder på CTS’en for en entreprenør. Det var et teknisk udfordrende projekt med meget lovgivning og en masse ændringer på projektet løbende. Projektet blev løst med en tilfredsstillende økonomi og glade samarbejdspartnere. Projektchefen på projektet har efterfølgende hyret konsulenten ind på et andet sygehus som bygherrerådgiver, og konsulenten fik også anerkendelse for sin håndtering af projektet fra virksomhedens ledelse.

 

Konsulenten er åben og imødekommende. Han er fokuseret på at være løsningsorienteret i dialogerne med interessenter, hvor udfordringer bliver taget i god ro og orden, så der sker en fremdrift i processen og alle er med. I samarbejde har han en høj grad af professionalisme og gør sit ypperste for at sikre tilfredse kunder og samarbejdspartnere.

 

Konsulenten kan gøre en forskel på følgende områder hos bygherrer, totalentreprenører og rådgivende ingeniørvirksomheder

 • KS af tværfagligt teknisk udbudsmateriale vedr. CTS/BMS, udarbejdet af 3-part. Herunder kontrol af tilstødende entreprisers udbudsmateriale i forhold til grænseflader og leverancer. Denne KS skaber et sammenhængende materiale i forhold til, at alle arbejder og leverancer stemmer med ønsket for byggeriet, og at alt er inkluderet i udbuddet fra dag et, uden der er noget der falder imellem to stole. De fleste projekter vil kunne kvalitetssikres på 1-2 dage, men det afhænger af projektets størrelse og kompleksitet.
 • Bistand til, og/eller udarbejdelse af CTS/BMS udbudsmateriale. Herunder systemopbygning og kravspecifikationer mv.
 • Fagtilsyn
 • Behovsafdækning

Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Arkitekt

Profil
 • 9 års arbejdserfaring
Speciale
 • Projektledelse
 • Projektering
 • Fagledelse
 • Renovering
 • Design / Skitsering
 • Projektbeskrivelser
Superbruger
 • AutoPilot
 • AutoCAD
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • MS Project

Profilen er uddannet arkitekt i 2008. Profilen har erfaring fra flere grene af branchen herunder tegnestue, rådgiver og projekt/ejendomsudvikler. Til at starte med var vedkommende ansat på en tegnestue hvor vedkommende tegnende en lang række enfamiliehuse. Her havde profilen ansvaret for hele projektet indtil det blev overgivet til hovedentreprenøren. 

 

Efterfølgende kom profilen til en tegnestue hvor vedkommende var på en bred vifte af projekter, og varetog en forholdsvis bred rolle med deltagelse på konkurrenceprojekter, skitser og projektering. 

 

Profilen blev herefter ansvarlig for en tegnestue og fungerede samtidig som projektleder på projekterne. Det var ligeligt fordelt mellem projektledelse og ledelse. Profilen havde det ledelsesmæssige ansvar for afdelingen på 7 mand herunder: ressourcefordeling, MU-samtaler, kompetenceudvikling etc.

 

I sin nuværende rolle sidder profilen som projektleder både som ”administrativ projektleder” (fakturering, tidsplaner etc.) og ”arkitekt” projektleder (kontakt med bygherre, rådgiver, entreprenører, tid, økonomi og kvalitet etc.) profilen har sluppet tegningsdelen. Rent fagligt er vedkommende særligt skarp inden for områderne

 • Udvikling af boligprojekter
 • Restaurering og transformation af eksisterende bygningsmasser
 • Projektledelse af diverse typer af projekter

 

Resultater opnået i karrieren

 • Profilen har på under et år skaffet mersalg til projekter i honorar på over 1 mio. kroner
 • Profilen har siden nytår via god projektledelse og ressourcestyring afleveret 6 mellemstore boligprojekter (30-44 boliger) til tiden, uden at de projekterende medarbejdere skulle arbejde over

 

Karrieredrømme

Profilen er motiveret af ledelse både personalemæssige og projektbaseret samt overordnet projektstyring og synes også det er interessant at arbejde med udvikling af strategier og retning for virksomheden. Profilen vil derfor gerne varetage en rolle som projektleder med mulighed for mere ansvar! Det kunne f.eks. være i en rolle som tegnestueleder, projektchef, partner eller andet hvor der er mulighed for ansvar.

 

Som person er profilen god til at skære ind til benet, men gør det ved at hæve sig op i ”helikopter perspektiv”, hvilket gør at profilen ofte kan se tingene fra en anden vinkel.

 

Profilen er bosiddende i Midtjylland. 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Teknikumingeniør

Nuværende fagområde

Strategi- og forretningsudvikling

Profil
 • 44 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Bestyrelsesarbejde
 • Forhandling
 • Kommunikation
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Konflikthåndtering
 • Kontraktforhandling
 • Partneringaftaler
 • Produktudvikling
 • Rådgivning
 • Strategiudvikling
Superbruger
IT-kompetencer

Strategisk konsulent med +40 års erfaring fra bygge- og anlægsbranchen og stor økonomisk samt juridisk indsigt

Konsulenten er en strategisk profil, der med +40 års erfaring fra bygge- og anlægsbranchen ved, hvad der skal til for at udvikle en virksomhed internt og eksternt samt skabe nye forretningsområder og samle partnere med forskellige interesser til én enhed. Konsulenten vil kunne indgå som en stærk sparringspartner for såvel direktion som for bestyrelser i forhold til udviklingsstrategier og brancheforhold samt bruge sin store viden til at afdække og lede udviklingen af nye og fremtidsorienterede forretningsområder og koncepter.

 

Udover en baggrund som ingeniør har konsulenten videreuddannet sig inden for finansiering og bestyrelsesarbejde samt tilegnet sig en betydelig praktisk viden inden for jura. Sammen med sin store viden og erfaring gør det konsulenten til en yderst kompetent sparringspartner, der kan skabe værdi inden for eksempelvis

 • Forretnings- og markedsudvikling
 • Strategisk samarbejde på nøgleprojekter
 • Partneringaftaler
 • Udbud, herunder lovgivning
 • Forhandlinger og konflikthåndtering
 • Kontrakter
 • Bestyrelsesarbejde

 

Konsulenten er kendt for sine solide faglige kompetencer, som han formår at anvende i en forretningsmæssig forståelse. I et samarbejde vil konsulenten hurtigt skabe tillid og bidrage til et stort overblik, hvor der hele tiden er progression i samarbejdet uden at nogle bliver tabt i processen.


Konsulenten har skabt resultater som ansvarlig på projekter såsom

 • Udvikling af nyt forretningskoncept for nordisk entreprenørvirksomhed med fokus på samarbejde med den offentlige sektor, hvor konsulenten afdækkede de juridiske begrænsninger og muligheder, lavede analyser af de økonomiske og finansielle forhold og stod for indgåelse af samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere. Konsulenten formåede at se kreative løsningsmuligheder og nåede i mål med en omsætning på +100 mio. på det nye forretningsområde inden for det første år, hvilket var 25% bedre end forventet.
 • Sammenlægning af flere organisationer med det formål at skabe større synlighed og gennemslagskraft. Konsulenten lykkedes i samarbejde med en kollega at lande et solidt forhandlingsresultat med ét samlet fællesskab trods udfordrende forhandlingsforløb. Fællesskabet har opnået den ønskede synlighed og har dokumenteret sin levedygtighed, hvilket skabte stor tilfredshed for de involverede parter.

Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Akademiingeniør

Nuværende fagområde

Bygherrerådgiver

Profil
 • 27 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Commissioning
 • Drift
 • Syn og skøn
 • Kommunikation
 • Offentligt byggeri
 • Økonomistyring
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • Tilsyn
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • SketchUp

Bygherrerådgiver og projektleder med +25 års erfaring fra entreprenører, det offentlige, rådgivere og producenter til indleje

Konsulenten er en alsidig bygherrerådgiver, projektleder og syn- og skønsmand inden for byggeri og anlæg, der de sidste +25 år har skabt tydelige resultater på både entreprenørsiden, rådgiversiden, i det offentlige og hos en producent. Den erfaring gør konsulenten til en kompetent samarbejdspartner, der kender perspektiverne, arbejdsprocesserne og sproget på alle sider af bordet, og denne fordelagtige viden er med til at sikre succesfulde projekter.


Konsulenten har siden sin uddannelse som akademiingeniør i byggeri og anlæg beskæftiget sig med stort set alle discipliner inden for bygge- og anlægsbranchen

 • Byggeri: Boliger, institutioner, erhvervsbyggeri, P-huse mv.
 • Anlæg: Broer, veje, jord, kloak mv.
 • Drift: Pleje og vedligehold af veje og grønne områder

 

Denne generelle, men også dybere viden suppleret med stor erfaring som kontorleder, afdelingsleder og direktør for +100 medarbejdere, gør at konsulenten kommer med et stort overblik og kendskab til, hvad der skal til for at få alle til at bevæge sig i samme retning på et projekt.


Konsulenten har skabt resultater på projekter som

 • Bygherrerådgiver og tilsynsførende på +2800 m2 hal til håndtering af affald, hvor bygherren oplevede en stor tryghed igennem processen og i sidste ende fik afleveret et projekt inden for rammerne.
 • Projektchef på +45 plejeboliger med ansvar for projektledelse, projektering, økonomi, indkøb mv. På projektet var der mange interessenter, og konsulenten formåede at involvere alle og samtidig sikre fremdriften på projektet.
 • Projektleder på byggemodning af nye metro-stationer hvor der var høje krav til planlægning, koordinering og opfølgning, Konsulenten leverede det forventede på trods af den høje kompleksitet.
 • Projektleder på en af Danmarks første toetagers rundkørsler med en entreprisesum på omkring 40 mio. kr. Projektet blev vellykket til stor tilfredshed for bygherre. Det blev færdigt til tiden, uden at hele budgettet blev brugt.

 

Konsulenten har gennem sin karriere fået anerkendelse for at være en leder, der skaber høj tillid i teamet og samtidig tør at træffe de nødvendige beslutninger. Han har haft en progressiv udvikling i forhold til ansvar og projekttyper i alle de organisationer, som konsulenten har været tilknyttet. Konsulenten har været freelancer i et par år, hvor det er kendetegnende ved ham, at han tager ejerskab over projekterne og varetager sine kunders interesse.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

150+ kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Arkitekt

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Design / Skitsering
 • Konkurrencer
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Projektgennemførelse
 • Tegning
 • Visualisering
Superbruger
 • Adobe Photoshop
 • SketchUp
 • Microstation
 • AutoCAD
IT-kompetencer
 • Revit
 • Adobe InDesign
 • Adobe Illustrator

Skitserende designarkitekt der skaber enkel arkitektur med høj kvalitet

Konsulenten er en ambitiøs og kvalitetsbevidst arkitekt, der siden uddannelsen i 2014 har arbejdet som selvstændig med sin egen tegnestue og som freelancer. Hun har sine spidskompetencer i skitserings- og designfasen, hvor profilen har en evne til at skabe byggerier med en enkel arkitektur, der alligevel er gennemsyret af at være arkitekttegnet og bærer præg af en høj kvalitet.

 

Konsulenten bliver i rollen som freelancer rost for at være effektiv og målrettet, idet hendes kunder ofte bliver overrasket over, hvor hurtig hun er til at løse sine opgaver. Endvidere bliver profilen anerkendt for at bidrage til det sociale på tegnestuer samt tage ejerskab over de projekter, som hun er tilknyttet.

 

Konsulenten har erfaring fra og skabt resultater på projekter som

 • Hotelbyggeri på +13.000 kvm. som konsulenten i en rolle som freelancer var ansvarlig for at tegne skitsegrundlaget. Fokus på projektet var at tegne et rentabelt byggeri. Profilen har på et andet hotelprojekt på +8.000 kvm. lavet hovedtegninger, bl.a. med fokus på myndighedstegninger, nedrivningstegninger, trappetegninger og badeværelsestegninger. Hun bliver i denne virksomhed løbende spurgt om hjælp til nye projekter.
 • Forslag på nyt boligområde på 30.000 kvm. hvor konsulenten tog initiativ til at samle en stor tegnestue og en developer om at give et bud i konkurrencen. Profilen var drivkraften bag forslaget og deltog i møde med alle interessenter. Forslaget blev i konkurrencen rost med, at det var det stærkeste arkitektoniske bidrag, men projektet vandt ikke, da developeren ikke lagde den nødvendige økonomi i projektet.
 • Konsulenten har i sin egen virksomhed lavet flere sommerhuse, annekser og tilbygninger, hvor hun efterfølgende er blevet anbefalet videre af sine kunder. Profilen er grundig i sin proces ved blandt andet at udarbejde flere skitseforslag. Konsulenten står i projekterne for projektering i mindre skala og agerer også byggeleder gennem hele processen, og hun kender derfor de forskellige faser af et byggeri.

 

Konsulenten har en ærlig tilgang til at samarbejde, hvor hun siger tingene, som de er og på den måde skaber hun stor tillid. Hun er eminent til at skabe gode arbejdsrelationer, hvad enten det er kunder eller samarbejdspartnere, og vil derfor hurtigt komme ind i et nyt team og agere som medspiller.

 

Konsulenten er fra Sverige, men bor i København og taler flydende svensk, norsk og dansk. Qua sin baggrund fra Sverige har hun stor erfaring og kendskab til at arbejde med træ, hvilket er kommet flere kunder til gavn.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Civilingeniør

Nuværende fagområde

Geoteknik

Profil
 • 4 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Geoteknik
 • Konstruktioner
 • Projektledelse
 • Projektgennemførelse
 • Projektering
 • Dimensionering
 • Havneanlæg
Superbruger
IT-kompetencer
 • Revit
 • AutoCAD
 • Plaxis
 • GEOslope
 • ProEngineer
 • MATLAB
 • MathCAD
 • MS-Office

 

Civilingeniør - med speciale i geoteknik, havneanlæg & konstruktioner

Kandidaten er uddannet civilingeniør i byggeteknologi med speciale i geoteknik og marinestruktur i 2013, og har siden endt uddannelse arbejdet hos samme rådgivende ingeniør.

 

Kandidaten har arbejdet med alle aspekter ved geoteknik og havneanlæg ift. byggeri, industri, porte, transport og vindenergi.

 

Som specialist inden for området har vedkommende bl.a. arbejdet med

 • Deformationsanalyse af jordtrykspåvirkede konstruktioner med anvendelse af FEM
 • Projektering og dimensionering af spunsvægge, byggegruber, fundamenter og pæle
 • Projektering og dimensionering af havnekonstruktioner herunder stål- og betonkonstruktioner
 • Planlægning, udførelse og kvalitetssikring af geotekniske data – herunder også fagtilsyn og udarbejdelse af geotekniske rapporter

 

Kandidaten har i takt med sin udvikling, varetaget en rolle som projektleder for jordbundsundersøgelser, men ønsker dog at minimere sin tid i marken. Kandidaten lægger vægt på at blive udfordret med faglige opgaver, der kræver nyt indsigt, ny viden og nye løsningsmetoder.

 

Profilen er en dygtig kommunikator og formidler og fagligt bestræber vedkommende på altid at yde en konstant grundig og korrekt indsats. Kandidaten er god til at lytte til andre, og er ikke selv tilbageholden med at dele sine holdninger, synspunkter, viden og faglighed.

 

Kandidaten har bl.a. opnået

Efter projektafslutninger har kandidaten fået gode ratings fra samarbejdspartnere og kollegaer på en række parametre såsom; kundens feedback, dækningsbidrag og tidsperspektivet på projektet.  

 

Karrieredrømme 

Kandidaten ønsker at bygge endnu mere projektledelse på sin profil og få det fulde ansvar for projekter f.eks. på større anlægsprojekter. Profilen vil med projektledervejen også gerne bibeholde og udvikle sin viden og fokus som fagingeniør.

 

Privat bor profilen med sin ægtefælle og barn. I fritiden ynder vedkommende at motionere, gå til koncerter og være social sammen med venner og familie.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

100 – 125 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Diplomingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Tilbudsgivning
 • Strategiudvikling
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Kvalitetssikring
 • Kontraktforhandling
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Procesoptimering
Superbruger
 • AutoPilot
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Bluebeem
 • Ludoc

Analytisk og procesoptimerende projektleder og bygherrerådgiver

Konsulenten har siden 2000 været en katalysator for udvikling og procesoptimering hos nogle af landets store rådgivende ingeniørfirmaer inden for projektledelse, kvalitetssikring, salg, og ledelse, som er det konsulenten brænder for. Konsulenten er garant for at løfte effektiviteten og kommunikationen på et projekt, i en afdeling eller i en organisation, hvor lønsomheden og samarbejdet forbedres internt og eksternt, og på sin egen facon bibringer ejerskab i processen.

 

Konsulenten er uddannet diplomingeniør i 90’erne og arbejdede i starten af sin karriere med projektering af VVS-installationer. I 2016 tog konsulenten en diplomuddannelse i ledelse. Konsulenten har med succes de sidste 17 år varetaget roller som projektleder, projektchef, afdelingsleder, sektionsleder, IKT-leder, tilbuds- og kontraktansvarlig samt kvalitetschef.

 

Konsulenten har skabt stærke resultater som

 • Tilbudsansvarlig, projekt- og projekteringsleder i rollen som totalrådgiver på et kommunalt kontorbyggeri inklusiv butikker og parkeringskælder i Norge med en anlægssum på omkring 250 mio. kr., hvor konsulenten desuden var fagansvarlig for alle installationer. Projektet blev leveret til tiden til stor tilfredshed for kunden. Konsulenten formåede at tjene en ekstra million på projektet ved at være skarp på at fakturere for ekstraarbejde. Projektet blev varetaget samtidig med en stilling som kvalitetschef.
 • Kvalitetschef for en organisation med 7 kontorer i Danmark med ansvar for udvikling og implementering af projektledelsesværktøjer, kvalitetshåndbog og kvalitetsstyringssystem efter ISO 9001. Der var stor variation i måden at arbejde med kvalitetssikring i afdelingerne, hvor konsulenten fik samlet ’best practice’ fra de forskellige afdelinger til én samlet løsning og ét fælles sprog. Løsningen blev med succes implementeret på tværs af organisationen, hvor konsulenten opstillede specifikke kvalitetsmål, der, som blev opnået år efter år.
 • Teamleder for 8 mand med personaleledelse og ressourcekoordinering. Med fokus på ressourceudligning og medarbejdernes kompetencer løftede konsulenten teamets udfakturering fra ca. 70% til 90% på et halvt år, bl.a. ved at opstille klare rammer for, hvordan der blev kontoret.
 • Tegnestuechef med personaleansvar for 24 ingeniører, konstruktører og installatører. Konsulenten har udviklet og implementeret en projekthåndbog, hvor projektstyring og kvalitetssikring hænger sammen, hvilket har medført en effektiviseret og mere jævn produktion med en forøget udfaktureringsgrad og forbedret bundlinje. Konsulenten har samtidig varetaget rollen som byggeleder på flere projekter

 

Konsulenten er enormt struktureret og har en meget analytisk tilgang, hvor konsulenten hurtigt kan forstå en situation og danne sig et overblik. Konsulenten kan med sin kreative tilgang udfordre status quo med fokus på win-win for alle involverede parter. Konsulenten bidrager med ordentlighed, høj morale og positivt humør i et samarbejde, og profilen vil derfor være en loyal konsulent, der med succes kan gennemføre et projekt.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Tekniker

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 21 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Tekniske installationer
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Optimering af produktion
 • Olie og gas
 • Økonomistyring
 • Kvalitetsstyring
 • Commissioning
 • Byggeledelse
 • Bemandingsplanlægning
 • Trobleshooting
Superbruger
 • Byggeweb
 • MS-Office
 • SAP
IT-kompetencer
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • AutoCAD
 • Concorde
 • Microstation
 • MS Project

Projekt- og byggeleder anerkendt for sin økonomiske styring og overblik

Konsulenten har siden 1996 spillet en afgørende rolle i, at byggeprojekter samt offshore- og onshore-installationer er nået i mål med yderst tilfredsstillende resultater, hvilket har resulteret i, at konsulenten gang på gang er blevet forespurgt på at komme ind i ledende rolle på projekter fra omkring 100 mio. kr. til 3,5 mia. kr. Konsulenten har i sin tilgang et særligt fokus på commissioning fra starten af et projekt, hvor han har fået en masse viden fra olie- og gasindustrien, der kan bruges i byggebranchen. Konsulenten ved præcist, hvad der skal til for at løfte et projekt i mål.

 

Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som VVS-montør og VVS-tekniker fra 1996 og har bygget ovenpå med en uddannelse som instrumenttekniker og procestekniker med speciale i el. Konsulenten har de sidste 14 år arbejdet som freelancer, hvor han i de fleste år har arbejdet i Norge med lange arbejdsdage i hverdagene og er så fløjet hjem i weekenden. Konsulenten er en arbejdshest, der er vant til at rejse for opgaverne.

 

Konsulenten har skabt stærke resultater på projekter som

 • Nyt fakultet for universitet i Danmark med en kontraktsum på omkring 1,5 mia. kr., hvor konsulenten kom ind omkring 15 måneder før projektet var færdigt i en rolle som en af de øverste byggeledere inden for det installationstekniske område. Konsulenten var problemknuser og havde særligt fokus på commissioning. Konsulenten lykkedes med sin tilgang i så høj grad, at han har påvirket bygherren til at tænke commissioning ind i starten af deres nye projekter.
 • Et kraftværk i Norge med en byggesum på omkring 3,5 mia. kr., hvor konsulenten var projektchef for global virksomhed inden for industriel teknologi. Konsulenten var projektansvarlig for alle installationer og havde den daglige ledelse af omkring 40-50 specialister og projektledere samt omkring 50 montører på byggepladsen. Konsulenten blev hentet ind på projektet, da forgængeren ikke formåede at løse opgaven tilfredsstillende. Konsulenten fik sat en ret kurs for projektet både i fremgangen af projektet og særligt økonomisk, hvilket konsulenten fik stor anerkendelse for, og konsulenten førte projektet til ende.
 • Vedligehold og modifikationer af Norges største oliefelt, hvor konsulenten over en tre-årig periode fungerede som øverste projektleder med ansvar for multi-discipliner såsom el, proces, rør, ventilation, stilladser, udskiftning af moduler og lignende. Konsulenten ledte 40-45 mennesker, herunder projektledere inden for de enkelte fagområder. Konsulenten havde ansvar for en portefølje af opgaver for omkring 2 mia. kr. På trods af udfordrende vejr blev det et godt resultat, hvor de løste projekterne inden for den økonomiske ramme.

 

Konsulenten er en dygtig leder med fokus på troværdighed, professionalisme og godt humør, hvor han bidrager til en positiv stemning på en byggeplads. Konsulenten ved, hvordan han sikrer en stærk og et stort engagement om et projekt, hvor alle har ejerskab i projektet og bevæger sig i samme retning. Han forventer en del af dem, han arbejder sammen med, men stiller også meget høje krav til sig selv. Han har et højt engagement og et stort drive, hvor han går forrest og er med til at sikre fremgangen i projekter. Konsulenten er god til at se nye muligheder i situationer med problemer og høj kompleksitet. Han er en loyal og stabil samarbejdspartner, der holder sit ord, er reel og gør sine projekter færdige.

 

Konsulenten kan arbejde i hele Danmark.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

150+ kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Produktionsteknolog

Nuværende fagområde

Produktionsteknolog

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Konstruktion (3D)
 • Konstruktion (2D)
 • Konceptudvikling / idegenerering
 • Mekaniske konstruktioner – bevægelige
 • Produktudvikling
 • Projektgennemførelse
 • Projektledelse
 • Mekatronik
Superbruger
 • Inventor
 • Inventor Vault
 • Vault Workgroup
 • Vault
IT-kompetencer
 • MS-Office

Yderst professionel og resultatskabende konsulent til konstruktion og produktudvikling af maskiner

Konsulenten har siden uddannelsen som produktionsteknolog i 2006 været en drivkraft i udvikling og konstruktion af maskiner inden for maskin- og metalbranchen med særligt fokus på mekanisk konstruktion og mekatronik. Konsulenten har formået at løse komplekse problemstillinger med en grundig og effektiv tilgang, hvor hans løsninger gang på gang har vist sig at være yderst funktionelle, hvilket har givet meget tilfredse kunder. Konsulenten gør meget ud af at forstå de mennesker, der skal udføre arbejdet og bruge maskinerne bagefter.

 

Konsulenten har selv en praktisk baggrund som maskinarbejder, så han ved hvordan maskinerne skal fungere. Konsulenten er superbruger i Inventor, Vault og Vault Workgroup, og han har også sin egen licens til disse programmer.

 

Konsulenten har løst opgaver og skabt resultater på projekter som

 • Udviklingen af nyt cage system til vindmølle for en af branchens største producenter, som øgede sikkerheden for montører. Konsulenten var ansvarlig for projektet, og indhentede brugbar information fra montørerne, som han brugte til at udvikle og konstruere en velfungerende løsning i Inventor. Systemet var så vellykket, at producenten valgte at skifte til det nye system på alle offshore vindmøller, der endnu ikke var skippet fra land.
 • Udviklingen af ny produktvip til en kassefylder, hvor konsulenten var ansvarlig for at udvikle løsningen. Løsningen blev udviklet på 14 dage, hvorefter løsningen blev monteret og fungerede med det samme. Kunden er siden vendt tilbage flere gange.

 

Konsulenten kan indgå i alle dele af produktudviklingen og kan fungere både i en rolle som projektleder eller som sparringspartner på et projekt. Konsulenten formår at holde overblik over komplekse løsninger og har en skarp forståelse af, hvordan de enkelte komponenter spiller sammen samtidig med, at han kan se faldgruberne. Han arbejder hårdt for at overholde deadlines og har en tilgang til et samarbejde præget af åbenhed, ærlighed og ansvarlighed.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 13 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Projektgennemførelse
 • Projekt Planlægning
 • Økonomistyring
 • Kvalitetsstyring
 • Fagledelse
 • Byggeledelse
 • Anlæg
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Dalux

Topprofessionel og involverende projektleder der gang på gang skaber resultater på byggepladsen

Konsulenten har gennem sine 13 år i byggebranchen været en afgørende faktor for, at projekter er blevet færdige til tiden og med meget tilfredsstillende resultater. Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som bygningsingeniør fra 2004 og blev i 2013 uddannet som energivejleder. Konsulenten har endvidere løbende taget kurser, herunder projektledelse, byggejura og arealbaseret planlægning. Konsulenten har på flere projekter implementeret arealbaseret planlægning, hvilket har lettet processen og gjort det muligt at optimere tidsplanerne, hvilket i sidste ende har givet en økonomisk besparelse og øget kvaliteten.

 

Konsulenten har arbejdet både på entreprenør- og rådgiversiden hos nogle af de største virksomheder i Norden. Siden 2016 har konsulenten arbejdet som freelancer. Konsulenten har på alle projekter gjort en tydelig forskel. Det skyldes både konsulentens faglige og personlige kompetencer. Konsulenten har en ærlig og ydmyg tilgang til løsning af opgaver, hvor konsulenten involverer fagfolk og indhenter den nødvendige viden for at kunne løse et projekt med høj kvalitet. Konsulenten håndterer udfordringer med en positiv tilgang, hvor der er en god dialog med relevante interessenter. Konsulenten er god til at sætte de rigtige rammer og skabe ejerskab på en byggeplads ved eksempelvis at indkalde alle fagfolk til workshop, når tidsplanen skal lægges, så alle kan komme med inputs til tidsplanen.

 

Konsulenten har bl.a. skabt resultater på projekter som

 • Svømmehalsprojekt til 60 mio. i kontraktsum, hvor konsulenten til trods for udfordrende omstændigheder leverede til tiden og uden fejl og mangler. Konsulenten var ansvarlig for økonomi, tidsplaner, kontrakter og daglig drift af byggepladsen. Projektet blev leveret med 100% i tilfredshed fra bygherre. Bygherren har senere hentet konsulenten ind på et andet og større projekt.
 • 9 kabelnedlægningsprojekter med kontraktsum på op til 35 mio. kr. pr. projekt, hvor konsulenten som projektleder var ansvarlig for komplet opstart, drift og afslutning af projekterne.
 • 62 lejligheder med en kontraktsum på 70 mio. kr., hvor konsulenten var projektleder og tog ansvar for, at lejlighederne blev leveret med høj kvalitet og til tiden.
 • Fængsel med en fagentreprise på +500 mio. kr., hvor konsulenten agerede byggeleder på alle gulve på projektet, som blev afleveret til tiden, selvom ingen troede, at det var muligt.
 • Logistikansvarlig på en olierig i Nordsøen, hvor konsulenten havde ansvar for at koordinere alt omkring logistik både internt på riggen og med forsyningsbaserne på land. Konsulenten formåede også i denne kontekst at bruge sine stærke projektleder-kompetencer til at sikre succesfuld drift af riggen, så den ikke stod stille.

 

Konsulenten kan komme ind på et projekt fra start og sikre den helt rigtige retning, eller konsulenten kan komme ind hvis et projekt er ved at løbe af sporet. Uanset situationen og omstændighederne vil konsulenten hurtigt kunne sætte sig ind i projektet og skabe værdi.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

125 – 150 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Bygherrerådgiver

Profil
 • 21 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Tilsyn
 • Rådgivning
 • Projektledelse
 • Offentligt byggeri
 • Økonomistyring
 • Kundekontakt
 • Kvalitetsstyring
 • Fagledelse
 • Byggeledelse
 • Byggepladstilsyn
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Dalux
 • AutoCAD

Eftertragtet projektleder og bygherrerådgiver med meget høj succesrate for lønsomme projekter

Konsulenten har gennem sine 21 år i byggebranchen været en drivkraft på byggepladsen, der med sikker og fast hånd har ført projekter sikkert i mål med stærke resultater til følge. Projekterne har været af en størrelsesorden fra ca. 1 mio. og op til ca. 1 mia. kr. Konsulenten har i flere år siddet på entreprenørsiden, hvor alle projekter, som konsulenten har været på, har haft en positiv bundlinje og de fleste med en DB omkring de 10%. Konsulenten har endvidere mangeårige erfaring fra rådgiver- og bygherresiden, hvor konsulenten i rollen som bygherrerådgiver udelukkende har haft tilfredse kunder.

 

Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som bygningskonstruktør fra 1996. Konsulenten har siden 2005 fungeret som freelancer og har siden løst både korte og længerevarende opgaver og projekter. Konsulenten har gennem hele sin karriere været en efterspurgt profil, der er blevet hentet ind på baggrund af et tidligere positivt samarbejde eller efter anbefalinger fra andre.

 

Konsulenten har bl.a. skabt resultater som

 • Hovedbyggeleder på fængsel med en fagentreprise på +500 mio. kr., hvor konsulenten som ansat af rådgiver har haft det overordnede ansvar for produktionen på en byggeplads med 600 fagfolk. Konsulenten har endvidere selv haft byggeledelsen af aptering og installationer. Projektchefen fra rådgiver har udtalt, konsulenten har haft en yderst afgørende rolle i, at projektet er kommet i mål, og at han meget gerne vil ansætte konsulenten igen.
 • Bygherrerådgiver på prestigefyldt hovedkontor med en fagentreprise på ca. 500 mio. kr., hvor konsulenten var ansat af bygherren på projektet. Konsulenten var problemløser mellem entreprenør og køber af bygningen. Konsulenten bidrog til, at der blev afleveret til tiden, og at økonomien blev overholdt. Konsulenten kørte efterfølgende en sag mod entreprenøren, der faldt ud til bygherrens fordel.
 • Hovedbyggeleder på opførelse af nyt laboratorium udført i fagentreprise til en samlet sum på +500 mio. kr. Konsulenten var ansat af rådgiver og var hovedbyggeleder under projekteringen samt opstart på sagen. Sagen blev gennemført tilfredsstillende med overholdelse af tidsplanen.
 • Bygherrerådgiver på udvikling, renovering og indretning af adskillige kontormiljøer fra ca. 1 mio. og op til 45 mio. kr. Konsulenten har haft kontakt til lejer og siddet i roller som projekteringsleder, projektleder og hovedbyggeleder.
 • Projektleder og hovedbyggeleder for entreprenør på renovering af bygninger til butikscenter med en fagentreprise på ca. 120 mio. kr. Projektet blev afleveret til tiden og underskud blev vendt til overskud for entreprenøren med DB2 på ca. 20%.

 

Konsulenten er en løsningsorienteret og kreativ profil, der formår at tænke alternative løsninger. Konsulenten vægter det menneskelige aspekt i projektledelse højt, og han er dygtig til at finde de gode løsninger, der favner både de projektmæssige og menneskelige udfordringer i et projekt. Konsulenten stiller høje krav til sine omgivelser, hvilket konsulenten gerne lader komme til udtryk, men på en måde, hvor der sikres et solidt og kontinuerligt samarbejde blandt alle involverede parter. Konsulenten er grundig og detaljeret i sin opfølgning for at sikre den høje kvalitet hele vejen rundt i et projekt.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

75 – 100 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

El-installatør

Nuværende fagområde

El-ingeniør

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • CTS
 • El tavle konstruktion
 • EL-Teknik
 • Elinstallationer
 • Projektering
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • SCADA
 • CRO
 • P&I-diagrammer
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • VISIO

Professionel og erfaringstung projektleder til tilsyn og idriftsætning af el-installationer, automatik (CTS/SRO) og el-tavler (til indleje)

Konsulenten er en projektleder, der gang på gang har formået at føre el-projekter (el-installation, el-tavler og automatik) fra start til slut inden for de angivne rammer, hvor konsulenten har ramt plet med den valgte løsning - til stor tilfredshed for kunderne.

 

Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som el-installatør, og han har 20 års erfaring som projektleder og projektmedarbejder, hvoraf konsulenten de sidste 4 år har været freelancer. Konsulenten har også en baggrund som håndværker og tekniker, hvilket gør, at han ved, hvad der er realistiske løsninger.

 

Profilen har inden for industrien og byggebranchen bl.a. løst følgende opgaver:

 • Tilsyn, projekt- og økonomistyring på elinstallationer på sundhedscenter med budget på +25 mio. kr., hvor konsulenten kom ind undervejs i projektet og løste det akutte behov med en tilfreds kunde og samarbejdspartnere som resultat.
 • Projektering – herunder P&I-diagrammer, udbud, tilsyn og idriftsætning af fælles overvågningssystem (SCADA) for 8 renseanlæg, 400 pumpestationer og 4 vandforsyningsanlæg til en [SCADA] el-entreprise på ca. 4 mio. kr. Profilen løste opgaven med en så høj tilfredshed hos kunden, at konsulenten efterfølgende er blevet brugt løbende til videreudvikling og vedligehold [af el-, tavle- og SCADA-installationer.
 • Projektering, udbud i totalentreprise, tilsyn og idriftsætning af fælles renseanlæg for 3 fabrikker til en el-entreprise på ca. 5 mio. kr.
 • Ansvarlig for teknik, økonomi og tidsstyring på installation af CTS-anlæg til varme- og ventilationsprojekter til større bygninger.
 • Har indgået i en projektgruppe i forbindelse med maskinanlæg og medvirker på projektdesign af hele anlægget så el-, tavle- og SCADA-installationer kan leve op til kundens krav til funktion og betjening af anlægget.

Konsulenten er yderst professionel og struktureret i sin tilgang, og kan også tænke ud af boksen på de løsninger, som han leverer. Han sætter baren højt for de projekter, han er involveret i. I vil opleve fra dag 1 at få en konsulent, der med høj effektivitet hurtigt vil kunne sætte sig ind i opgavens eller projektets omfang og sætte en klar retning. Konsulenten kan arbejde hjemmefra, hvis det er en fordel.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Arkitekt

Nuværende fagområde

Teknisk Designer

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • CAD/CAM
 • BIM
 • Konstruktion (3D)
 • Tegning
 • Modellering
 • Konstruktion (2D)
Superbruger
 • AutoCAD
 • AutoCAD Architecture
 • Revit Architecture
 • Revit Structure
IT-kompetencer
 • Solibri
 • AutoCAD MEP
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • MS-Office
 • 3D-Max

Skarp og effektiv CAD/BIM-konsulent til indleje

Konsulenten er CAD-specialist og har en uddannelsesmæssig baggrund fra arkitektskolen. Han har i mange år været CAD Manager, blandt andet inden for det konstruktionsmæssige hos flere rådgivende ingeniører og har siden 2009 arbejdet med BIM Management.

 

I 2014 startede han som freelancer, hvor han inden for byggebranchen har løst opgaver som:

 • Teknisk designer i Revit Structure og AutoCAD på projekter som FN-byen, Syddansk Universitet og Glostrup Hospital.
 • Tilpasning af Revit og AutoCAD til den enkelte virksomhed med avancerede add-ons som VisualLisp, VB.NET og C#, udvikling af templates, dimensioneringsformater og lignende.
 • Udvikling af virksomheders CAD/BIM-standarder, herunder strategiformulering.

 

Konsulenten er bosat i Storkøbenhavn, men kan også arbejde hjemmefra, da han har egen Revit/AutoCAD-licens. Han har endvidere også sin egen bærbare workstation, han kan tage med ud til jer.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Teknisk assistent

Nuværende fagområde

Teknisk designer

Profil
 • 33 års arbejdserfaring
 • Fyn

Speciale
 • CAD/CAM
 • Tegning
 • Visualisering
Superbruger
 • AutoCAD
IT-kompetencer
 • Inventor
 • Concorde
 • RigDoc
 • RigOffice

Dygtig og effektiv CAD-specialist til indleje

Konsulenten er CAD-specialist og har en uddannelsesmæssig baggrund som teknisk assistent. Konsulenten er enormt dygtig i AutoCAD 2D+3D. Profilen kan også tegne i Inventor og har for nylig fornyet sine kundskaber i Inventor på et kursus. Det samme gør sig gældende for AutoCAD 3D Plant.

 

Profilen har en stærk teknisk viden, og kan derfor på få dage dygtiggøre sig i nye programmer. Konsulenten har 33 års erfaring, herunder de sidste 19 år som freelancer, hvor profilen bl.a. har løst opgaver hos flere store og anerkendte rådgivere og producenter samt bygherrer og entreprenører.

 

Profilen er yderst professionel og positiv i sin tilgang til opgaverne. Disse bliver altid løst effektivt, med et højt kvalitetsniveau, samt med et godt samarbejde for øje. Profilen er yderst omstillingsparat og gerne aktiv i flere forskellige projekter på samme tid. En særdeles fleksibel arbejdskraft, der kan bidrage til, at ressourcerne i virksomheden kan allokeres bedst muligt.

 

Konsulenten har i industrien, olieindustrien og byggebranchen bla. løst følgende opgaver

 • Udarbejdelse og planlægning af 3D fabrikslayout/rørføringer og P&I-diagrammer til Bioethanol-fabrikker samt forbrændingsanlæg.
 • Tegning af anlægslayout på sikkerhedsudstyr, herunder samlingstegninger, maskinlayouts og produktionsdokumentation.
 • Konstruktion og dokumentation af 2D+3D stålkonstruktioner på udstillingsinventar til events.
 • Tegning af ventilations-rørføringer i 2D+3D og el-diagrammer til slagteri og insulinindustrien.

 

Konsulenten kan også arbejde hjemmefra.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Entrepriseleder

Profil
 • 2 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Anlæg
 • Beton
 • Bro-konstruktioner
 • Byggeledelse
 • Byggepladstilsyn
 • Dokumentation
 • KS
 • Kvalitetssikring
 • Rådgivning
Superbruger
IT-kompetencer

Stærk ingeniøruddannet entrepriseleder/projektingeniør

Kandidaten er uddannet byggeteknisk ingeniør i 2014 med speciale i anlægsteknik og fundering og har en baggrund som tømrer. Han har både under sin uddannelse og efterfølgende været ansat hos en af de største entreprenørvirksomheder i Danmark. Her sidder han i dag som entrepriseleder/projektingeniør på infrastrukturprojekter og sørger for, at projekterne bliver koordineret bedst muligt, så de når i mål til aftalt tid og med økonomien og kvalitet for øje.

 

Profilen har bl.a. skabt følgende resultater i sin karriere

 • Han har som entrepriseleder taget det fulde ansvar for koordinering af flytning af bro. De involverede parter omhandlede bl.a. en tysk partner og firmaets egen beregningsafdeling og tilsynsførende. At skubbe broen omhandlede bl.a. folk, der skulle skubbe broen, folk der skulle lave konsoller og nogle skulle udarbejde beregningerne.
 • Udfordringen var her, at der kun var kort tid til at få flyttet broen og det skulle derfor lykkes i første forsøg. Profilen fandt her ud af, at der skulle en om-projektering til, så broen fik de rette forhold. Profilen sidder i dag med et større projekt på Sjælland, hvor han har dialogen med alle parter. De to projektchefer er stoppet i den afsluttende fase af projektet, så han styrer processen med 20 mand under sig og en formand. Han har dog en divisionsdirektør, der er med på sidelinjen, såfremt det bliver nødvendigt.

 

Karrieredrømme
Som person brænder kandidaten for den udførende part. Han tager ansvar fra start til slut og er ærlig i sin kommunikation, hvis han kan se potentielle udfordringer. Med en baggrund som tømrer og sin ingeniørtekniske viden ser han netop udfordringer før de opstår på projektet. Kandidaten har det bedst med, at man bruger sin sunde fornuft, når man er på byggepladsen og kan lide den tætte dialog med rådgiveren igennem projektet. Profilen brænder for at arbejde på større projekter, hvor der er et team omkring projekterne. På trods af, at hans erfaring er fra infrastrukturområdet, vil han gerne udfordres på byggeriets udførende faser. Han er løsningsorienteret og motiveres af at finde den rette løsning på de udfordringer, der naturligt opstår på størstedelen af projekterne. Entrepriseledelse motiverer stadig kandidaten og på den lange bane vil projektledelse og projektstyring udgøre den naturlige del af hans karrierevej. 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Produktionsteknolog

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 23 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • BIM
 • Byggeledelse
 • Elinstallationer
 • Fagledelse
 • Håndværksmæssig baggrund
 • Installationer
 • Økonomi
 • Økonomistyring
 • Projektledelse
 • Rådgivning
 • VVS installationer
Superbruger
 • MS-Office
IT-kompetencer
 • Revit
 • AutoCAD
 • NavisWorks
 • Calwin
 • Navision
 • C5
 • Solibri

Bygge- og projektleder der kan skabe turnaround i din forretning

Konsulenten er uddannet produktionsteknolog i 1992 og har videreuddannet sig inden for Facility Management på Teknologisk Institut i 2009. Konsulenten har en bred erfaring som bl.a. entrepriseledelse og projektledelse og har haft ansvar så som produktionschef, projektchef, facility manager og BIM/VDC-konsulent. Sammen giver det 23 års erfaring i entreprenørverden. Profilens kernekompetencer er inden for byggeri og anlæg, samt Facility Management (teknikentrepriser, hovedentrepriser og totalentrepriser).

 

Profilen er i dag indlejet, som projektleder indenfor tekniske installationer, på et stort OPP-projekt i København hos en rådgiver på en 15 timers arbejdsuge. Derudover har profilen samtidig fungeret hos en Bygherre i FM-leddet på et prestige byggeri 15 timer ugentlig. Her har profilen blandt andet haft ansvaret for håndtering af alamer, fejl via CTS-overvågning, udarbejdelse af rapporter og kontrahering med UE’er.

 

Profilen har på 4 måneder vendt en afdeling fra at have et større minus på bundlinjen, til at have en meromsætning på 5 mio. kr. Dette har kunne lykkes gennem forskellige optimeringstiltag igangsat af profilen, og som stadig bliver brugt i dag.

 

Konsulenten kan løfte opgaver inden for følgende områder

 • Rådgivning og projektledelse inden for det installationstekniske.
 • Kollisionskontrol og kvalitetssikring af bygningsmodeller i 3D & 4D.
 • Rådgivning af bygherre/driftsherre vedr. drift/vedligehold af bygninger.

Profilen er bosat i Storkøbenhavn og kan indlejes op til 20-25 timer ugentligt.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Caroline Søgaard Møller
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6614
csm@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

VVS installatør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 20 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Byggeledelse
 • Kvalitetsstyring
 • Projektledelse
 • VVS installationer
 • Tilsyn
Superbruger
IT-kompetencer
 • MS-Office
 • Projektweb
 • Dalux
 • Calwin

Fagtung VVS-projektleder med stærke projektmæssige resultater bag sig

Konsulenten har en uddannelsesmæssig baggrund som VVS-Rørsmed, VVS-tekniker og VVS-installatør. Konsulenten har siden 90'erne arbejdet hos teknik-entreprenører. Hans seneste ansættelsesforhold var hos en af landets største, hvor han har været ansat som projektleder og afdelingsleder på VVS-området. Konsulenten har blandt andet fungeret som projektansvarlig på nogle af de mest komplicerede VVS-projekter i landet.

 

Konsulenten arbejder ud fra principper om grundighed, ærlighed og økonomisk bevidsthed. Profilen stortrives i en rolle som projektleder, hvor han kan tage det økonomiske ansvar for projektet og se ind på optimeringsmuligheder for der igennem at skabe værdi for virksomheden. Konsulenten får i branchen ros for sin pålidelighed, faglighed, pragmatiske tilgang og er af flere blevet anbefalet som værende en skarp projektleder med økonomisk sans.

 

Konsulenten har bl.a. skabt følgende resultater

 • Har afleveret mange projekter med tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende resultater, hvor profilen har fået det maksimale ud af projekterne rent økonomisk og samtidig haft et godt samarbejde med kunderne samt de involverede rådgivere.
 • Konsulenten har eksempelvis været projektleder på Skejby Sygehus, hvor der blev opnået en større samlet margin på en væsentligt større omsætning end forventet. Konsulenten formåede i projektgranskning at opjustere indtjeningen med omkring 1 mio. kr.

Konsulenten er startet op som freelancer med det formål at hjælpe virksomheder med at nå helt i mål med projekterne på en god måde og derved skabe lønsomhed på projekterne. Konsulenten kan komme ind på et projekt fra start og sikre den helt rigtige retning, eller konsulenten kan komme ind hvis et projekt er ved at løbe af sporet. Uanset situationen og omstændighederne vil konsulenten hurtigt kunne sætte sig ind i projektet og skabe værdi.

 

Konsulenten kan fungere som projektleder med det overordnede ansvar, og han kan sidde med mere afgrænsede ansvarsområder som kvalitetssikring, tilsyn eller generel opfølgning på VVS-projekter. Konsulenten vil dermed være et værdifuldt aktiv for både bygherrer, rådgivere og entreprenører.


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Sebastian Kastrup Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6611
skn@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Maskinmester

Nuværende fagområde

Teamleder

Profil
 • 6 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • HVAC
Superbruger
IT-kompetencer

Stærk maskinmester med stærke resultater 

Profilen er uddannet maskinmester med 6 års erfaring. Profilen er en problemknuser med god viden, indsigt og analytiske evner, der får tingende i mål og ikke er bange for at tage værktøjet i hånden. Pt. arbejder profilen som maskinmester og er udstyrsansvarlig for HVAC som indebærer sikring og optimering af driften, planlægning og ledelse af reparations- og vedligeholdsopgaver og rekvalificering af HVAC. Derudover arbejder profilen til dagligt med Lean, og GMP styret processer.

 

Profilen har opnået følgende i sin karriere

 • Fik kåret sit afsluttende bachelor projekt, som årets bedste af maskinmesterforeningen. Projektet var gået langt ud over de forventede rammer, da der var lavet udbudsmateriale, og gruppen projektledte og implementerede projektet selv i samarbejde med virksomheden.
 • Bærende rolle i udførelsen/styring af ballastsystem ifm. sænketunnel projekt i Sverig.
 • Frontløber ifm. implementering af GMP styrede processer som Change Control og Nonconformity
 • Væsentlig optimering af GMP styret ventilationsanlæg, hvilket har medført stabil forsyning samt mærkant minimering af alarmer og valideringsafvigelser.
 • Opnået 2. højeste intern rating vurderet på performance, kunderelationer, mindset osv. 2 år i træk

 

Karrieredrømme
Profilen ser sig selv som en god motivator og vil gerne dygtiggøre sig som teknisk leder, hvor profilen primært arbejder med teamledelse. Ellers kunne en karrieremulighed som udstyrsansvarlig, hvor profilen f.eks. har ansvaret for utility og vedligeholdelse af udstyr også være attraktiv. Profilen finder stor motivation ved at motivere sit team og samtidig være en del af de tekniske løsninger, her menes der at finde løsninger på udfordringer og udfordrer samt optimere processerne.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 – 25 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningsingeniør

Nuværende fagområde

Projektleder

Profil
 • 33 års arbejdserfaring
 • Syddanmark

Speciale
 • Byggeledelse
 • Bærende konstruktioner
 • Kvalitetssikring
 • Projektledelse
 • Renovering
 • Tilbudsgivning
Superbruger
IT-kompetencer

Strategisk projektleder med lyst til større tekniske udfordringer

Profilen er uddannet bygningsingeniør i 1983 og har lige siden arbejdet i rådgiverbranchen. Profilen har stor erfaring med rådgivning af alle typer af byggerier – særligt svømmebadsbyggerier med strategisk projektledelse i store komplekse renoveringsprojekter. Profilen har desuden udført mange syn- og skønssager.

 

Hans kernekompetencer ligger blandt andet inden for

 • Salg via et meget stort netværk – særligt fra profilens kendskab og renomé i Svømmebadsbranchen.
 • Tilbudsgivning – særligt på komplekse renoveringssager – med et godt købmandsskab.
 • Projekterings- og projektledelse.
 • Byggeledelse og fagtilsyn, hvis behov på de mindre sager.
 • Bygningssyn / tilstandsvurdering med økonomisk total-budgettering for kommende projektudbud.
 • Bærende konstruktioner, herunder også kvalitetssikring og granskning.
 • Bygningsfysik og multifagligt design via stor generel tværfaglig viden. 

Som person er han passioneret omkring sit arbejde, og sparrer gerne med andre kollegaer for at få løst opgaven optimalt. Han bor med sin kone, og fritiden nyder han som meget aktiv medlem i flere foreninger.

 

Karrieredrømme
Kandidaten er ambitiøs og vil gerne fortsætte med at udvikle sig, så han motiveres naturligt af spændende og udfordrende opgaver i en virksomhed. Dette hvor hans faglige kompetencer kan komme i spil, og hvor kandidaten kan få en bred faglig sparring og blive udfordret på alle fag. Det er vigtigt for ham at blive en del af et meget stort fagligt internt netværk. Kandidaten trives med at dele ud af sin viden og tager gerne ansvar. Rent opgavemæssigt vil han gerne sidde med projektstyring / projektledelse – gerne på projekter med anlægsbudget op til ca. 100 mio. kr. Projekterne må også meget gerne være teknisk udfordrende syns- og skønsopgaver.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

50 – 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk

RENT A BRAIN

Uddannelse

Mekatronik ingeniør

Nuværende fagområde

Udviklingsingeniør

Profil
 • 3 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale
 • Elektronik
 • EL-Teknik
 • Hydraulik
 • Mekanik
 • Programmering
 • Simulering
 • Styring
Superbruger
IT-kompetencer
 • #
 • Atmel#
 • Automation Studio P6 #
 • C#
 • C##
 • C++#
 • Eagle CAD#
 • Festo Vision#
 • MathCAD#
 • MATLAB#
 • Microchip#
 • Siemens S7#
 • VBA#

Hydraulik specialist 

Profilen er uddannet civilingeniør i mekatronisk reguleringsteknik i 2012. Kandidaten har speciale i dynamisk simulering af elektrohydrauliske systemer, med særlig fokus på designoptimering og regulering. Hans spidskompetencer ligger indenfor: Elektronik, hydraulik programmering, styring, el-teknik, simulering og mekanik. Han har også erfaring med matematisk modelbaseret udvikling og simulering.

 

Kandidaten har været ansat i nogle af DK’s største virksomheder. Efter endt studie blev han på baggrund af sit speciale tilbudt arbejde flere steder, men valgte en stor virksomhed indenfor hydraulik. Her sad han med udvikling af hydraulik til maskiner i cementproduktionen samt udvikling af et projektstyrringsværktøj i VBA.

 

Han blev efterfølgende headhuntet til sin næste stilling hvor han sad som højrehånd for udviklingsdirektøren med et årligt budget på 20 mio. kroner. Her blev han hurtigt hydraulikspecialist for koncernen med ansvar for at hjælpe kollegaer med alle aspekter af hydraulikproblemer. Her var han bl.a. med i udviklingen af en testbænk til udmattelsestest og i udviklingen af flere produkter. Herigennem har kandidaten været med til at tage patent på to projekter, som han har udviklet, og som stadig er en del af produktprogrammet. Herefter valgte kandidaten, at tage til en stor dansk energivirksomhed, hvor han sad i en simulerings og softwareudviklings afdeling i et halvt år inden han tog springet og valgte at blive selvstændig.

 

Kandidaten er mulig at tilknytte som konsulent af længere eller kortere varighed. Kontakt mind for en dialog herom. Referencer oplyses efter aftale. 


Send forespørgsel

KONSULENT

 

Mobilitet

25 – 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk