Tilbage

Kandidat

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Diplomingeniør

Nuværende fagområde

Anlægsingeniør

Profil
  • 12 års arbejdserfaring
  • Midtjylland

Speciale
  • Projektledelse
  • Projektering
  • Kloak og afløb
  • Klimatilpasning
  • Spildevand
Superbruger
IT-kompetencer
  • MS-Office
  • Microstation
  • AutoCAD

Ingeniør og Projektleder med speciale i anlæg

Efter endt uddannelse i 2006 startede kandidaten sin karriere hos en entreprenør, hvor vedkommende havde ansvar for byggeledelse og tilsyn, KS, mangelgennemgange på projekter med videre. Efterfølgende sagde kandidaten ja til en mulighed hos en rådgivende ingeniør med fokus på projektering - primært inden for anlæg med regn- og spildevandsforsyning som omdrejningspunkt.

Med voksende arbejdsopgaver og ansvarsområder udviklede kandidaten sig ind i en fag- og projektlederrolle, hvilket nu har været kandidatens funktion gennem de sidste mange år. Kandidaten fordeler og koordinerer opgaver og bærer det overordnede projektlederansvar med styr på kontrakter, tidsplaner, projekteringsmøder og økonomi. Kandidaten laver også tilsyn på projekterne og hjælper en smule med i projekteringen, hvis det kræves, hvilket giver vedkommende en god føling med projektet. Desuden er vedkommende mentor og sparringspartner for yngre profiler.

Projekterne har primært omhandlet klima, regn- og spildevandshåndtering (LAR), og de ligger typisk omkring 100 – 900.000 kr. i rådgiverhonorar, hvor kandidaten som oftest har ansvar for 5-10 projekter af gangen.

 

Kandidaten har opnået særlige resultater på et projekt…

… Der var kørt af sporet, og hvor tilliden til kunden var blevet brudt. Kandidatens opgave bestod i at få projektet på rette kurs og føre det godt i mål samt at genoprette tilliden mellem parterne. Ved at skabe overblik og struktur på sagen, få styr på kontrakter, aftaler, byggemødereferater og indtage en dialogbaseret tilgang til projektet, fik kandidaten kørt projektet på en god og tryg måde helt frem til aflevering. Projektet lykkedes og kunden meldte ud, at de var glade og tilfredse, og at tilliden igen var opbygget.

 

Motivation:

Kandidaten har et ønske om at træde et skridt højere op i helikopteren i en rolle som projektchef eller gruppe-/teamleder. Muligheden kan også hedde projektledelse, men det er væsentligt, at rollen indebærer ansvar for at hjælpe andre med faglig sparring og læring, hvilket går fint i tråd med kandidatens naturlige interesse og motivation for organisation og ledelse.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 75 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Stine Dahl Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6612
sdn@mindgroup.dk