Tilbage

Kandidat

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

Bygningskonstruktør

Profil
 • 7 års arbejdserfaring
 • Hovedstaden

Speciale
 • Tilsyn
 • BIM
 • Bygningsfysik
 • 3D-modellering
 • IKT
Superbruger
 • SketchUp
 • Revit
 • MS-Office
 • NavisWorks
 • Photoshop
 • HEAT2
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • 3D Studio Max
 • MS Project
 • Illustrator
 • InDesign
 • Sigma

Bygningskonstruktør med speciale i byggeteknik og bygningsfysik

Kandidaten har opbygget en stærk byggeteknisk viden, som vedkommende har opnået henholdsvis gennem sin uddannelse som bygningskonstruktør, en masteruddannelse i bygningsfysik og en del års solid erhvervserfaring.

På nuværende tidspunkt arbejder kandidaten på en arkitekttegnestue, men vedkommende har også erfaring fra ingeniørvirksomheder. Karrieren begyndte i en projekterende rolle med Revit som udgangspunkt, hvor kandidaten har været med til at opbygge effektive BIM-modeller og gennemført kollisions- og konsistenskontroller. Projekterne ligger i en størrelsesorden fra ca. 50 mio. kr. og helt op mod 1,5 mia. kr. i entreprisesum, og kandidaten har erfaring både med nybyggeri og renoveringssager.

Kandidaten bruger en del af sin tid på projektering, men også på projektopfølgning, og vedkommende har ansvar for fagtilsyn på pladserne samt 1 og 5 års gennemgange med efterfølgende udarbejdelse af uvildige rapporter.  

 

Kandidaten har opnået særlige resultater på…

… Et undervisningsbyggeri, hvor kandidaten på baggrund af sin stærke byggetekniske viden og særlige interesse for fugtrelaterede problemer kunne påvise en lang række fejl og mangler i projektmaterialet og i forbindelse med fagtilsyn, som med tiden ville have medført alvorlige byggetekniske svigt.

Kandidaten førte endvidere tilsyn på en sag for landsbyggefonden, hvor vedkommende kunne påvise så alvorlige fejl og mangler på størstedelen af det byggeri, der var opført, at det endte i en retssag, hvilket sker yderst sjældent.

 

Motivation og ønsker til fremtidig karriere

Kandidaten ønsker i endnu højere grad at benytte sin ekspertise og specialisering i bygningsfysik og byggeteknik i en fremtidig rolle, hvor vedkommende primært har ansvar for fagtilsyn, kvalitetssikring og projektering af særlige detaljer i forhold til bygningsfysikken – gerne hos en virksomhed, der har opgaver for byggeskadefonden – formentlig hos en arkitekt- eller en ingeniørvirksomhed.

 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 50 kmMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Stine Dahl Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6612
sdn@mindgroup.dk