Tilbage

Kandidat

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Bygningskonstruktør

Nuværende fagområde

VVS-ingeniør

Profil
 • 5 års arbejdserfaring
 • Sjælland

Speciale
 • Projektledelse
 • Projektering
 • Projektgennemførelse
 • VVS installationer
 • Indeklima
 • Beregning / Kalkulation
 • Byggepladstilsyn
Superbruger
IT-kompetencer
 • AutoCAD
 • MS-Office
 • MS Project
 • Revit

Diplomatisk og sagsorienteret VVS-Projektleder/Projektchef fra rådgiverbranchen

Kandidaten har gennem sin karriere været igennem en større progression, der har resulteret i, at kandidaten i dag besidder en rolle som projekt- og projekteringschef hos en mindre rådgivende ingeniørvirksomhed.

Kandidaten har fra begyndelsen udvist stort engagement og drive i sit nuværende ansættelsesforhold, som begyndte for mere end 6 år tilbage. Kandidaten begyndte som studiemedhjælper, og allerede her fik vedkommende ansvar for egne mindre projekter. Efter endt uddannelse blev kandidaten fastansat.  

 

Kandidaten har tømrerbaggrund og er uddannet bygningskonstruktør for ca. 5 år siden. Til en begyndelse tegnede og projekterede kandidaten. Men en naturlig interesse for ingeniørfaget og VVS-tekniske installationer resulterede i, at kandidaten i tæt samarbejde og sparring med en kollega blev oplært i VVS- og ventilationsprojektering og beregning. Kandidaten har derfor erfaring med alle processer i projekterne fra start til slut – også ingeniørfagene trods sin konstruktørbaggrund.

De seneste par år har kandidaten fungeret i en overordnet rolle som projektchef og -leder, hvor vedkommende har ansvar for at sælge projekterne ind og drive dem i mål med skarp styring af tid, kvalitet og økonomi. Projekterne er overvejende renoveringsopgaver inden for boligbyggeri.

 

I sin karriere har kandidaten blandt andet skabt følgende resultater:

På et byfornyelsesprojekt havde kandidaten i sin rolle som projektchef ansvaret for en stor installationsrenovering i flere hundrede lejligheder. Kandidaten havde den overordnede styring og ansvaret for projektets forløb. Med sin detaljeorienterede og perfektionistiske tilgang til hele processen, fik vedkommende fulgt projektet til dørs med ansvar for tid, økonomi og kvalitet. Resultatet blev et yderst velfungerende projekt med ros både fra Byfornyelsesafdelingen i Københavns kommune, Byggeskadefonden og bygherren. 

 

På et andet projekt tog kandidaten over efter en kollega, da sagen var kørt af sporet og processen gået i hårdknude. Med tjek på AB92 og gældende kontrakter indtog kandidaten en mæglerrolle og styrede sagen på ret køl, så bygherre og administrator følte sig trygge og hørt og i sidste ende var godt tilfredse med det, der blev leveret.

 

I sit team er kandidaten kendt for at være diplomatisk, hjælpsom og meget sagsorienteret. Når kollegerne har svært ved at se målet, er det kandidatens ansvar at være sparringspartneren, der vender projektet rundt og guider teamet mod den rigtige løsning.

 

Motivation:

I en fremtidig rolle er kandidaten interesseret i en mulighed som projektleder/-chef eller projekteringsleder med tværfaglig koordinering af sagerne. Renoveringssager er at foretrække, men nybyggeri er også en mulighed. På den lidt længere bane har kandidaten et ønske om at udvikle sig ind i en gruppe-/teamlederfunktion.  

 


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 50 km



MERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Stine Dahl Nielsen
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6612
sdn@mindgroup.dk